Soteld i Storsund

30 JAN 2016
Skrivet av :

Vid 18 tiden på fredagskvällen fick Räddningstjänsten i Älvsbyn ett larm om en misstänkt brand i Storsund och var snabbt på plats.

Det handlade om en soteld i en skorsten till ett hus som man fick snabbt kontroll över, vid dålig förbränning bildas snabbt tjocka lager av sot, och ibland även tjära, på skorstenens insida.

Om detta lager tar eld så kan det bli en förbränning som utvecklar mycket värme, en så kallad soteld.

Vid snabba ändringar av temperatur när man eldar hårt kan denna typ av soteld snabbt uppstå. Under fredagen gick temeraturen från ca -20 grader till 0 på bara någon timme.

20160130_krejs_001

Krejs (stålborste)

Med hjälp av en kätting med Krejs (stålborste) kunde Räddningstjänsten både släcka sotelden och sota ur skorsten.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.