Hemtjänsten byter trygghetslarm – övergår till digital teknik

04 DEC 2015
Skrivet av :

Inom en snar framtid kommer hemtjänsten att byta ut sina trygghetslarm i kommunen. Anledningen till detta är att den analoga sändningen kommer att avvecklas och istället övergå till digital teknik.
– De som har trygghetslarm kommer att få information när det blir aktuellt med byte, berättar hemtjänstens enhetschef Nataliya Nilsson.

Hösten 2015 startade bytet av cirka 280 trygghetslarm som Älvsbyns kommun ansvarar för. Den analoga tekniken är på väg att försvinna och för att säkra trygghetslarmets funktioner kommer alla larm att bytas ut till digital teknik, det vill säga till GSM-trygghetslarm.

– Själva bytet väntas påbörjas i november och det förväntas vara klart någon gång i december. Men innan vi sätter igång kommer vi att testa utrustningen i form av 10 larmtelefoner, berättar Nataliya Nilsson, enhetschef för kommunens hemtjänst.

Det digitala larmet fungerar precis som nuvarande trygghetslarm. Användaren trycker på sitt larmarmband, eller motsvarande larmanordning, för att kalla på hjälp.

Ökad säkerhet för användaren

I och med övergången till GSM-larm kommer säkerheten att förbättras när kontrollen av larm och klocka ökar. Om anslutningen bryts, eller om batterier i larmet behöver bytas, skickas automatiskt signaler om det. GSM-larm påverkas inte, om det åskar så att den fasta telefonin slås ut.

Larmet har ingen koppling till kundernas hemtelefon eller mobiltelefon, utan fungerar helt fristående. Kunden kan därför vara utan telefon och ändå ha ett trygghetslarm.

Viktigt att tänka på

Larmet ersätter inte planerade hemtjänstinsatser. Den enskilde kan använda trygghetslarm i situationer där denne behöver hjälp av hemtjänstpersonalen, exempelvis vid försämrat allmäntillstånd, fall i hemmet eller vid andra situationer då denne känner sig otrygg. Viktigt att tänka på är att trygghetslarm inte är ett akutlarm och ersätter heller inte larmnummer 112.

Vid frågor kontakta Nataliya Nilsson på 0929-170 00.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.