En guldkant i Enar Björkqvists anda

07 DEC 2015
Skrivet av :

Den 8 februari 2011 avled Enar Björkqvist som i över 35 år varit verksam i kommunen som pastor i Missionskyrkan. Under tiden som pastor anordnade han bland annat trivselkvällar och bössinsamlingar för Världens barn.

Under årens gång var Enar även väldigt aktiv med att göra många besök hos sjuka, ensamma och äldre människor i Älvsbyn, att vara en riktig medmänniska. Efter hans bortgång grundades ”Föreningen till Enar Björkqvists minne” utav Robert Lidström, Doris Öberg, Folke Öberg, Greger Andersson och Esbjörn Henriksson, som alla ville fortsätta i Enars anda.

Genom gåvor från privatpersoner och företag delar föreningen därför ut stipendier varje år till ”den som vill sätta en guldkant på tillvaron för sjuka, ensamma och äldre”. I år delade föreningen ut sammanlagt 53 000 kronor till 16 stipendiater i Älvsbyn.

Stipendiaterna

Nyberga 4d – 3000:-

Nyberga 3a – 4000:-

Nyberga 2c – 2000:-

Nyberga 3c – 4000:-

Aktiviteter Nyberga – 4000:-

Tärnstigen – 4000:-

Gullvivan – 3500:-

Björkgatans serviceboende – 2000:-

Älvsby demensförening – 2000:-

Fluxen öppen träffpunkt – 3000:-

Skogsgläntan – 3500:-

Ugglan lärkan – 3000:-

Aktivitetshus A – 3500:-

Aktivitetshus B – 3500:-

Violen – 5000:-

Anhörigstöd – 3000:-

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.