En framtidsrik kommun

22 DEC 2015
Skrivet av :

Fredagens företagarfrukost bjöd på julgröt och att tala om framtida mål för kommunen med en sammanfattning av året 2015.


Helena Öhlund inledde med att tacka Moa Berglund och Sanna Hortlund för skönsång och julstämning under inledande delen av årets sista företagarfrukost på Polar Hotel.
Fokus låg därefter direkt på Kommunen under året och att blicka framåt, genom att summera 2015.

Från belånade till tillväxt
Först ut att berätta om året var Kommunchefen Magnus Nordström som sammanfattade var kommunen är idag och vart kommunen är på väg.
– Vi kommer från en tid där vår kommun varit den mest belånade per innevånare och med ett årligt budgetunderskott på mellan 23-25 miljoner.
Stora förändringar är gjorda och allt är en fråga om anpassning till där vi är i dag. Kommunen har förändrat sin ledningsstruktur på många sätt genom en minskning av antalet styrelser, till en enda organisation. Ett förändringsarbete där det kanske inte alltid varit helt smärtfritt.
Nu har kommunen kommit långt genom att anpassa sig och kan börja jobba mer med tillväxtfrågor och näringslivsfrågor där ekonomin och kärnverksamheten tidigare nästan fått ett tråkigt ekonomiskt fokus. Nu börjar kommunen anpassa sig genom exempelvis sänkning med fjärrvärmetaxor med 5-6% och sophantering med ca 10%, allt för att ge samhället mera framtidstro.
Ett annat framtida steg är att satsa på mellankommunal verksamhet där gemensamma funktioner börjar samordnas, exempelvis med gemensam räddningschef med Piteå och nu också ett gemensamt lönekontor med Piteå som kanske i framtiden även kommer omfattar Boden-Luleå.
Kommunen har minskat utflyttningen på ett 80 tal innevånare per år och ser nu en liten innevånarökning som på sikt innehåller en vision om att kommunen kan se fram emot att igen bli 10000 innevånare.
– Kommunen är bra på mycket och måluppfyllelsen nås i flera områden. I jämförelser bland de 290 kommunerna vill vi ligga bland de 60 bästa kommunerna i hela landet. Kommunen är inte bäst i allt, men vi blir bättre då vi jobbar långsiktigt säger Kommunchefen Magnus Nordström.

Byggande och boende
VD:n för fastighetsbolaget Lennart Lundgren tog sedan till orda och berättade om vad som händer på byggande fronten i Älvsbyn under nästa år.
Ett nytt villaområde kommer att påbörjas under 2016 vid Bäckskolan med stora tomter på ca 1400 kvadrat, nära till skolor, förskola och natur, gångstigar till nuvarande cykelvägar.
Kooperativa hyresrätter centralt på Lekenområdet, som ger boendeinflytande och ett koncept som får ned hyrorna med ca 20%. Detta i nya hus på fem våningar med smarta lösningar i en riksupphandling med konceptritade hus. SABO har hållit i riksupphandlingen och någon av de tre vinnande lösningarna av företagen Lindbäcks Hus, NCC eller Skanska skall få bygga huset, till ett redan satt pris.

Ombyggnad av Öberga som Luleå kommun lämnar vid årsskiftet, där tre av husen byggs om till radhuslägenheter, en byggnad blir troligen den nya distriktsveterinärsmottagningen och ett hus byggs om för ensamkommande flyktingbarn.
Ett nytt äldreboende planeras i en förstudie just bortom Korsträskbäcken och Stigarna längs Nyvägen. Då Ugglan börjar bli gammalt, omodernt och dyrt att bygga om. Dagens äldreboenden kräver ytor och byggs ej heller i fyra våningsmodeller längre.
Ett nytt industriområde står också högt upp på listan och ett nytt villaområde kan bli aktuellt i dess närhet, avslutade Lennart Lundgren sin del av företagarfrukosten.
Där sedan kommunalrådet tog till orda och önskade alla en God Jul och ett Gott nytt ÅR, samt på återseende till nästa företagarfrukost i slutet av januari.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.