Börjes musikaliska insatser hyllas

01 DEC 2015
Skrivet av :

Älvsbyns musiklärare Börje Andersson fick igår ta emot Göran Lagerwalls pedagogstipendium!

Efter flera års engagemang i musiklivet har nu eldsjälen Börje Andersson fått sitt erkännande. För ett par dagar sedan fick han ta emot det högaktningsfullta stipendiet av självaste prinsessan Christina med motiveringen:

”För sitt stora engagemang i musiklivet och för sin pedagogiska gärning i Älvsbyns kulturskola. Hans insatser för musiklivet i Norrbotten är betydande – särskilt för orkestermusiken. Han har i sin undervisning satt samspelet i fokus och har kontinuerligt utvecklat sin pedagogik med stor lyhördhet för elevernas behov.”

börje andersson

Börje Andersson tar emot stipendiet ur prinsessan Christinas hand. Foto: Urban Wedin/Norrbottensmusikens Facebooksida

 

 

Stipendiet utdelas årligen vid Kungliga akademiens högtidssammankomst ”för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom”.

 

puff börje

Fakta:

Kungliga Musikaliska akademien instiftades av Gustav III år 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.