Äldre omkommer oftare i brand

22 DEC 2015
Skrivet av :

Fler har omkommit vid brand i år och den högsta risken är det för äldre människor, konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i sin årsrapport.

20151222_brand_puff

Under många år minskade antalet omkomna i bränder. Tyvärr bryter 2015 den positiva utvecklingen. Redan i november passerade antalet omkomna förra årets totalsiffra, och den fortsatta utvecklingen ser dyster ut. Hittills i år har 112 personer omkommit i brand. Nu står förhoppningarna till att det inte ska bli så många dödsbränder under jul- och nyårshelgerna.

– Förra året, 2014, omkom betydligt färre vid brand än det gjort någonsin tidigare, säger Anders Lundberg, brandingenjör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är tyvärr inte överraskande, men oerhört ledsamt, att antalet omkomna vid brand ökar igen.

Ingen månad eller speciell händelse har särskilt påverkat ökningen av dödsbränderna. Det är som förut bränderna i olika typer av boendeformer som dominerar, nästan åtta av tio har omkommit där de bor. Antalet omkomna i vårdboenden ligger på en förhållandevis låg nivå jämfört med för 15 år sedan – runt sex procent.

Anmärkningsvärt är att i slutet av maj omkom tio personer inom loppet av tio dagar, tre vid en och samma lägenhetsbrand samt tre personer vid en brand i en husvagn. I slutet av september omkom fyra personer vid en båtbrand. Den senaste helgen omkom två vuxna och ett barn i en villabrand i Värmland.

– I maj var det flera personer som omkom i någon form av fritidshus, campingstuga eller husvagn. Det visar verkligen hur viktigt det är att ha en fungerande brandvarnare även i dessa boendemiljöer, säger Anders Lundberg. Får man ingen varning alls – ja då har man en väldigt liten chans att hinna sätta sig i säkerhet eller att försöka släcka.

20151222_brand_puff2

Tyvärr räcker det inte alltid med en fungerande brandvarnare. Liksom tidigare år är det främst äldre personer som omkommer vid bränder, nästan sex av tio är äldre än 65 år. Att bo kvar i sitt hus eller en lägenhet kan vara en trygghet för många äldre, men det innebär också risker om man inte kan hantera riskerna med bränder.

– För många äldre behövs ett individanpassat brandskydd som varken behöver vara svårt eller kostsamt att lösa, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen i Sverige.

– Erfarenheterna visar att just december brukar vara en av de månader då flest omkommer vid bränder, säger Anders Lundberg och avslutar med att ge följande råd:
– Om du möter äldre släktingar nu under helgerna, passa då på att testa deras brandvarnare och se över deras brandskydd! Var försiktiga med öppen låga och använd inte elektriska apparater som är gamla, slitna eller trasiga! Så förhindrar vi åtminstone några bränder!

Efter trettonhelgen kommer MSB att kunna sammanställa de preliminära siffrorna för antalet omkomna vid bränder under 2015, inklusive jul- och nyårshelgerna.

Statistik HÄR

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.