Oppositionen i Älvsbyn ger motförslag

23 NOV 2015
Skrivet av :

Oppositionen i Älvsbyn skriver så här i ett gemensamt motförslag om skolorna i Vidsel och Korsträsk.

skola_vidsel_puff

Blomstrande byar med skolan som Nav i Älvsbyns Kommun

Många i Sverige vill samla det mesta så centralt inom ”40-skyltarna” som möjligt. Det är bäst och mest effektivt säger de. Några av oss tycker att landsbygden är värd att satsa på, inte bara med fina ord och landsbygdsprojekt utan på riktigt och långsiktigt. Oppositionen i Älvsbyn tillhör den senare kategorin av dessa två grupper.

Vi vill att människor ska kunna bo ute i byarna och att detta även ska gälla barnfamiljer. Kanske rent av är det främst barnfamiljer som ska bo i byar, där barnen får en trygg uppväxtmiljö. Älvsbyn kunde till och med profilera sig som den kommun i Sverige där Byarna Blomstrar med skolan som Nav. Kommunen skulle bli det naturnära, miljövänliga och barninriktade alternativet, en unik profilering i Sverige. Föräldrar har då möjligheten att låta sina barn växa upp och utbildas i den miljö, som föräldrarna själva väljer att bosätta sig i. Med Blomstrande byar i vår kommun, skapar vi även en stark tätort.

Fördelarna med den lilla skolan har dokumenterats i ett projekt (Små skolor i utveckling) som organisationen ”Hela Sverige ska leva” har drivit mellan 2011 och 2014. I projektet hänvisas även till forskning som redovisats både i Finland och i Norge. Elever från små skolor klarar sig bättre i fortsatta studier, blir mer jämlika och blir bättre på att samverka. Tryggheten är större och det finns en pedagogisk flexibilitet som är viktigare än stora skolors större utbud.

Det som behöver utvecklas är möjligheten till fjärrundervisning med hjälp av IKT (informations och kommunikationsteknik). Den lilla skolan kan även vara en homogen arbetsplats för lärare med mycket bra arbetsmiljö och med en ”röd tråd” och samsyn mellan stadierna.

Lokalsamhället behöver skolan. En företagsledare för ett stort företag i en by nära Älvsbyn kommun har sagt: ”Det är svårt att förklara betydelsen för en bys utveckling för den som bara tittar på siffror. Om inte skola och affär finns här är ju ingen intresserad av att flytta hit. Vi har valt att se till helheten, utan den kan vi aldrig hålla vår historia levande”, slut citat.

De som bor i byar vill och måste vara mera engagerade för att värna om byns utveckling och fortlevand. Klöverträsk skriver i sin debattartikel för att behålla sin skola: ”Det är också ett väl känt faktum att nedläggning av en skola alltid leder till sämre infrastruktur för den ort som drabbas”, slut citat. Näringslivet i Vidsel har också på möten tidigare i höst framfört precis den synpunkten. Forskning i Sverige har också kommit fram till samma slutsats. Skolan är viktig för lokalsamhällets utveckling!
Med en positiv profilering-marknadsföring skulle ”Vidsel-Vistträsk -Bredsel”- bygden mycket väl kunna behålla eller locka till sig 5-6 barnfamiljer. Med skatteintäkter inkl. det statsbidrag som utgår i dag skulle den merkostnad som skolgången i den mindre skolan kostar vara betald. Samma utveckling gäller även Korsträsk. Eftersom dessa barn ryms i aktuella klasser blir merkostnaden minimal.

Besparing går att göra, måste göras, även vid fortsatt skolgång i byarna i samma uträckning som idag.
Det går att göra energieffektiviseringar och nyttja lokaler på ett annat sätt. Tack vare den trygga skolmiljön har behovet av underhåll på lokalerna varit betydligt mindre än generellt och är det fortfarande. Nedskräpning och klotter är nästan obefintligt.

Mera lärarresurser per elev behövs i en byaskola av naturliga skäl på grund av oftast mindre klasser. Men här måste skolan tänka utanför rektorsgränserna och hitta nya lösningar för att minimera denna extrakostnad. Kommunen kunde även vinna tillbaka dessa kostnader genom att erbjuda barn som behöver mera arbetsro och trygghet en möjlighet att gå i byaskolor. I den mindre klassen blir eleven mera sedd. Ekonomin skulle långsiktigt gå ihop genom att nyttja denna möjlighet och skapa plus för samhället inräknat de sociala konsekvenserna.

Vi vill bevara våra byaskolor i nuvarande omfattning, samarbeta med Byaföreningar och Lokalsamhället. Vi behöver även involvera företag för att skollokaler ska kunna användas på bästa sätt även ekonomiskt för bygden, samt hitta flexiblare arbetsformer inom skolan.

Oppositionen vill att Älvsbyns Kommun:
– Behåller skolverksamheten i Byarna på dagens nivå
– Låter skolan tillsammans med lokalsamhället hitta nya och kostnadseffektiva arbetssätt för byaskolorna
– Tar tillvara den trygga och lugna arbetsron som finns i byaskolor och ser den som en resurs för fler
– Marknadsför tillsammans med Byaföreningarna landsbygden med skolan som nav som det naturnära, miljövänliga och barninriktade alternativet
– Ger denna inriktning 4 år från ht 2016 för att sedan utvärdera utvecklingen.

Oppositionen i Älvsbyns Kommunfullmäktige genom:

Berit Hardselius Centerpartiet
Göran Lundström Centerpartiet
Inger Lundberg Folkpartiet Älvsbyliberalerna
Johannes Granström Folkpartiet Älvsbyliberalerna
Robert Andersson Kristdemokraterna
Lena Hedman Norrbottens Sjukvårdsparti
Sören Nilsson Sverigedemokraterna

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.