Julkampanjen 2015 – Låt fler få fylla fem!

Nu är det snart dags igen: den årliga julkampanjen med insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. I år har Svenska kyrkan målet att samla in 42 miljoner kronor, pengar som behövs för att det internationella arbetet med att stötta människor som lever i stor utsatthet kan genomföras.

PUFF_kampanj

Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av undernäring, infektioner och bristande omsorg. De första fem åren är de sköraste i ett barns liv. Just då är rätten till mat, rent vatten och hälsa avgörande.

Julkampanjen 2015 ”Låt fler få fylla fem” börjar på första advent 29 november 2015 och pågår till trettondagen 6 januari 2016.

Ett framgångsrikt exempel på Svenska kyrkans internationella arbete är verksamheten med mentormammor i Sydafrika, Swaziland och Etiopien. Mentormammor vandrar i utsatta bostadsområden och gör hembesök hos de familjer som behöver stöd för att säkra barnens hälsa. De upptäcker undernäring och sjukdomar och kan både förebygga och behandla.

 

Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av Kapstadens fattigaste områden. Här dör barn av undernäring, infektioner och bristande omsorg. Var med i kampen mot barnadödlighet! Stöd Svenska kyrkans internationella arbete - för alla barns rätt till ett tryggt liv! Foto: Eric Miller

Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av Kapstadens fattigaste områden. Här dör barn av undernäring, infektioner och bristande omsorg. Var med i kampen mot barnadödlighet! Stöd Svenska kyrkans internationella arbete – för alla barns rätt till ett tryggt liv! Foto: Eric Miller

 

Med sig har mentormammorna en enkel ryggsäck med våg, måttband, hälsojournaler och andra basala arbetsredskap för att ge mödra- och barnavård. Men en mentormammas främsta arbetsredskap är hennes egen erfarenhet av att leva som mamma i utsatthet och fattigdom. Hon har rekryterats till mentormamma för sin förmåga att se, lyssna och stötta. Som mentormamma arbetar hon med att ge andra mammor kunskap om sina egna och sina barns rättigheter. I en situation där fattigdomen är utbredd räddar det barns liv.

Forskning visar att metoden med mentormammor är oerhört framgångsrik och de sydafrikanska myndigheterna har nu börjat arbeta utifrån denna modell.

 

Mentormamma Nozuko Selane håller nyfödda Azosule på besök hemma hos Ntombizodwa Dambuza. Foto: Eric Miller

Mentormamma Nozuko Selane håller nyfödda Azosule på besök hemma hos Ntombizodwa Dambuza. Foto: Eric Miller

 

Det effektivaste sättet att förbättra barns hälsa är när stater kan säkra alla invånares rätt till social trygghet. Därför driver Svenska kyrkan ett aktivt påverkansarbete gentemot makthavare i Sverige, EU och FN för att fler länder ska införa sociala trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag. Om alla barnfamiljer får ett bidrag, ökar barns – och därmed hela samhällens – möjlighet att utvecklas. Svenska kyrkan arbetar internationellt för barns rätt att leva ett tryggt liv.

 

 

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete!
Din gåva behövs!

Ge en gåva:
BG: 900 – 1223 /PG: 90 01 22-3
www.svenskakyrkan.se/gedirekt
Sms:a LJUS till 72905 och ge 50 kronor
Swisha valfritt belopp till 900 1223
Synpunkter eller frågor på innehållet?

 

Källa: Svenskakyrkan.se

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.