Höga betyg för skolan i Vidsel

04 NOV 2015
Skrivet av :
Ett framtida område för både unga och äldre.

Ett framtida område för både unga och äldre.

Högstadieeleverna i Vidsel når goda resultat. Meritvärdet på 230 poäng för avgångseleverna i 9:an ligger klart över riksgenomsnittet.

– Ett mycket bra resultat, tycker nye rektorn Mattias Nilsson.
 
Han berömmer både elever och skolans personal för ett gott arbete.
– Vi har väldigt duktiga lärare och specialpedagoger med bra samsyn. Dessutom har eleverna visat att de vill arbeta för ett bra resultat.
Kommunens mål för grundskolan är ett meritvärde på minst 215 poäng. Det har överträffats med råge av Vidsel. Pojkarnas meritvärde översteg dessutom flickornas, 231 respektive 229 poäng. Det hör heller inte till vanligheterna.
– Kul att se. Avgångseleverna i Vidsel var en väldigt bra årgång. Samtidigt har rätt satsningar gjorts. Det ska jag och mina medarbetare arbeta vidare med, säger Nilsson.
Älvsbyns kommuns Mål för grundskolan 2015:
  • Meritvärdet för grundskolans avgångselever ska vara högre än 215 samt att andelen elever i grundskolan som når ett meritvärde på minst 240 poäng ökar.
  • Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärde vid utgången av det nionde skolåret ska minska. Pojkarnas meritvärde ska således öka.
  • Att stärka matematiklärarnas ämnesdidaktiska kompetens genom matematiklyftet.
  • Att alla lärare känner till vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär och har provat att bedriva sin undervisning på ett sådant sätt.
  • Att flickor och pojkar blir likvärdigt bemötta och skillnader mellan deras studieprestationer blir mindre.
  • Att alla elever som har rätt till modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk ska erbjudas detta.
  • Att varje skolenhet ska verka för att olikheter tas tillvara som tillgångar.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.