Grannsamverkans information sprids

04 NOV 2015
Skrivet av :
20151103_grann_0003

39 Vistträskbor bänkade sig på EFS för Grannsamverkaninformation

På tisdagkvällen fick ett 40 tal Vistträskbor ta del av information om Grannsamverkan av Älvsbypolisen.

Detta var fortsättningen av höstens informationsrunda Vidsel, besök i Vitträsk denna kväll och Korsträsks byggdegård tisdagen den 17/11. Som genomfördes av Robert Janeheim från Älvsbypolisen och Anders Lind från Blåslampan och kommunernas lokala brottsförebyggande råd som turnerar runt. En informationsrunda som gett ett gott gensvar med 30-50 besökare vid varje informationskväll, och med uppstart av ett antal Grannsamverkans grupper i Älvsbyn.

Grannsamverkan ger trygghet och trivsel
Grannsamverkan är ett sätt att boende i ett bostadsområde håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.
Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.
Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

20151103_grann_0008

Robert Janeheim från Älvsbypolisen och Anders Lind från Blåslampan turnerar runt.

Grannsamverkan minskar brottsligheten
Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.
Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en dyg fjärdedel där man har grannsamverkan.

Det gågna året har Grannsamverkan byggts upp i Älvsbyn, genom att informationskvällar/utbildning för de boende i alla större bostadsområden inom Älvsbyn, som genomförts via Polisens försorg.
grsamv_puffDet har byggts upp samverkansgrupper med huvudkontaktombud och kontaktombud som skapat SMS grupper som larmar när något verkar hända inom det egna och andra gruppers områden. Där lägger de även ut information från den lokala Polisen.

Har du frågor om vad som gäller i Älvsbyn så är du välkommen till Polisstationen och/eller ring via 114 14.

Lär mer HÄR !

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.