Vill bygga äldreboenden i skolan

29 OKT 2015
Skrivet av :
Börje Andersson vill bygga om en av skolbyggnaderna i Vidsel till äldreboenden, istället för att riva den.

Börje Andersson vill bygga om en av skolbyggnaderna i Vidsel till äldreboenden, istället för att riva den.

Börje Andersson föreslår att den skolbyggnad i Vidsel som står under rivningshot istället byggs om till trygghetsboenden för äldre.
– Det är ett vackert hus med närhet till centrum, skolmatsal och sporthall. Helt perfekt, tycker Andersson.

Sitt så kallade Medborgarförslag presenterade han under senaste kommunfullmäktige.
”Kommunen har, enligt alla prognoser, en stigande ålder på befolkningen”, konstaterar Andersson i sin skrivelse och pekar på det ständigt ökande behovet av fler bostäder, centralt belägna, nära serviceinrättningar. Så även i Vidsel.

”Då boendet för de äldre ute i byarna runt om och även mer centralt börjar kännas för tungt och krafterna tryter, måste det finnas möjlighet att flytta in mer centralt till byn Vidsel för de som så önskar.” 

Problemet är det begränsade utbudet av lägenheter.

Men Andersson ser möjligheter att bygga om den byggnad som innehåller kemi- fysik- bild och textilsal. Den delen ska enligt förslag från den politiska majoriteten utrymmas och rivas.

Mitt förslag är att bygga om huset där skolsalarna legat till ett boende, i första hand för äldre, så kallat trygghetsboende, där hyresgästerna får möjlighet till den hjälp de behöver. Det skulle gå att få till minst fyra fina lägenheter, kanske fler, med en ombyggnad”, skriver Andersson.

Ett framtida område för både unga och äldre.

Ett framtida område för både unga och äldre?

Placeringen mitt i ett skolområde tycker Andersson, vid närmare eftertanke, är perfekt.
”De äldre får som utsikt en skolgård där glada barn och ungdomar leker och rör sig. Byggnaden ligger vägg i vägg med matsalen där möjlighet att köpa näringsrik och god mat finns. En sporthall med möjlighet till rekreation, gymnastik, bastu med mera finns också alldeles inpå. Affären och centrum ligger bara 500 meter bort, vilket ju också är helt perfekt”.

Andersson avslutar sitt medborgarförslag med förhoppning om att byggnaden används i ett vällovligt syfte, istället för att rivas.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.