Sagt i budget-debatten

26 OKT 2015
Skrivet av :
Fullmäktiges ordförande, Peter Eriksson, hade fullt upp. FOTO: STERLING NILSSON

Fullmäktiges ordförande, Peter Eriksson, hade fullt upp. FOTO: STERLING NILSSON

Den ekonomiska prognosen för Älvsbyns kommun är dyster. Beräkningarna visar på minus 8,2 miljoner kronor för verksamheten vid årets slut. Hur ska en budget i balans nås..?

De mest omdiskuterade förslagen är nedläggningen av högstadiet i Vidsel och skolan i Korsträsk. Något som väckt ont blod hos många i berörda byar.

Här följer ett antal citat från måndagens fullmäktigedebatt.

”Vi är en liten kommun som inte har pengar till allt.”
Kristina Sandsten, v, om det ibland tuffa livet som fritidspolitiker.

Robert Andersson

Robert Andersson

”Den totala budgeten är nära en halv miljard. De besparingar vi pratar om för skolorna i Vidsel och Korsträsk är i sammanhanget små. Men vilka blir konsekvenserna för eleverna och byarna om skolorna läggs ner?”
Robert Anderson, kd, efterlyste en konsekvensanalys.

Berit Hardselius, c, kostade på sig ett skratt när budgeten diskuterades.

Berit Hardselius, c, kostade på sig ett skratt när budgeten diskuterades.

”Vi måste ha modet att satsa på utveckling. Inte avveckling. En budget i kärva tider kräver bra beslut. Vi vill ha en livskraftig landsbygd”.
Berit Hardselius, c, som tillsammans med övriga oppositionspartier utarbetat ett alternativt besparingsförslag.

Göran Lundström, c, optimist trots allt.

Göran Lundström, c, optimist trots allt.

”När det inte går att skära mer i kostnaderna, titta då på om intäkterna kan ökas. Utvidga varumärket. Låt Älvsbyn bli en av få kommuner som vågar satsa på blomstrande byar.”
Göran Lundström, c, sade sig trots allt vara en obotlig optimist som ser möjligheter.

Inger Lundberg, fp, stöttar vidselbornas kamp.

Inger Lundberg, fp, stöttar vidselbornas kamp.

”En nedläggning av skolorna i byarna är även dåligt för tätorten. Vi behöver skolor i glesbygd. Det goda som den här frågan medfört är att vidselsborna, ung som gammal, slutit sig samman och gått man ur huse för att rädda sin skola.”
Inger Lundberg, fp, om vidselbornas kamp.

Lena Hedman, ns, vill att beslutsunderlaget synas en gång till.

Lena Hedman, ns, vill att beslutsunderlaget synas en gång till.

”Gå tillbaka. Kolla beslutsunderlaget en gång till. För en bra dialog med kommunmedborgarna och möt argumenten. Det driver oss framåt.”
Lena Hedman, ns, ville se ett omtag av hela skolfrågan.

Sören Nilsson, sd, röstade med oppositionen.

Sören Nilsson, sd, röstade med oppositionen.

”Byaskolor är viktiga och en styrka även för tätorten.”
Sören Nilsson, sd, biföll oppositionens budgetförslag och krav om återremiss.

Linus Sköld, s, försvarade partiets beslut.

Linus Sköld, s, försvarade partiets beslut.

”Kan vi bevara den skolstruktur vi har till vilket pris som helst? En nedlagd skola behöver inte betyda att byn dör. Det visar erfarenheter från andra håll. Men självklart är detta en kämpig fråga som grundas på ekonomiska bevekelsegrunder. Men vi hör.” 
Linus Sköld, s, lovar att hans parti lyssnar till argumenten. Därav det nya förslaget att bevara högstadiet i Vidsel i begränsad omfattning.

Matilda Wiklund, c, vill ha specifierade kostander.

Matilda Wiklund, c, vill ha specifierade kostander.

”Vad kostar det att flytta högstadieverksamheten i Vidsel till Älvsbyn? Vad kostar en rivning? För många frågor är obesvarade.”
Matilda Wiklund, c, sällade sig till övriga oppositionspolitiker som krävde både en konsekvensanalys och återremiss.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.