Psykisk ohälsa har många ansikten

04 OKT 2015
Skrivet av :

Nästa vecka mellan måndagen den 5/10 och torsdag den 8/10 2015 satsar ABF, Driva Utveckling AB och Älvsbyns kommun på Psykiatriveckan.

puffPsykisk ohälsa har många ansikten. Den drabbar allt från unga människor med t.ex. självskadebeteende till äldre personer med depression och ångest. Unga får svårt att komma in i arbetslivet och yrkesarbetande får svårt att behålla sin plats i arbetslivet.

Det är viktigt med möjligheter till mänskliga möten för utbyte av erfarenheter och kunskap t.ex. genom föreläsningar och lyssna till livsberättelser. Vårt syfte är att nå ut till allmänheten och öka förståelsen för medmänniskor med psykisk ohälsa. Vi vill motverka utanförskap, fördomar, stigmatisering och mjuka upp eventuella negativa attityder. Anslag om dagsprogram finns i Fluxens foajé.

Vi kan påverka genom att arbeta i samverkan då vi lär av varandra. Vi kan samordna våra resurser t.ex. genom en kunskaps- och informationsvecka som Psykiatriveckan, vilken är ett samarbete mellan ABF, Driva Utveckling AB och Älvsbyns kommun.

Under veckan pågår även ”Bättre Balans” – En nationell kampanjvecka för äldres säkerhet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

På måndagen den 5/10 kl. 11 inviger kommunalrådet Helena Öhlund.

Följt av många intressanta föreläsningar och gäster. Teman som ”ADD och Aspberger”, ”Känns körkortsteorin svår?”, ”Autism och Aspberger”, ”Meditation, mindfulness och hälsa” o.s.v tas upp i föreläsningarna under veckan som sker i Samlingssalen på Fluxen, om ej annat anges i programmet.

Program
Psykiatriveckan pro
Klicka på bilden för större text eller läs i PDF : Psykiatriveckan

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.