Mot en regional livsmedelsstrategi

13 OKT 2015
Skrivet av :

På tisdagen inleddes en tvådagars konferens med nära mat prat på Storforsen Hotell.

20151013_mat_naramat

Detta är ett steg i att ta fram en regional livsmedelsstrategi med Norrbottens läns landsting, länsstyrelsen Norrbotten, LRF Norrbotten som arrangörer.

Råvaror som produceras i Norrbotten håller en hög säkerhet och kvalitet i såväl nationell och internationell jämförelse. Ändå är länet långt ifrån självförsörjande på mat.

Bara under de senaste tjugo åren har självförsörjningsgraden halverats. För att säkerställa såväl en varaktigt ökad produktion av bra mat i Norrbotten som en regional livsmedelsförsörjning ska en gemensam livsmedelsstrategi tas fram.

Nyckelorden i arbetet är nära samverkan, delaktighet, kreativa processer och bred dialog med hela livsmedelskedjan och med politiker på lokal och regional nivå.

Målet är en livsmedelsstrategi som är långsiktigt hållbar, där norrbottningarnas behov av bra mat från länet tillgodoses, där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar och där vi tar vara på länets potential ännu bättre.

Bland föreläsarna dessa dagar har vi Sören Persson, livsmedelstrateg på LRF har analyserat nuläget och utmaningarna för det gröna näringslivet i Norrbotten.

Anna Ottosson, kostexpert, författare och trendspanare berättar om mattrender och hjältar.

Sven Lindgren, Civilförsvarförbundet och Ordförande i Hushållningssällskapet i Sverige, pratar om vikten av att Sverige har en livsmedelsstrategi med ett samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen.

20151013_mat_konferans

Dessutom medverkar Carina Roos från Polarbröd, Norrmejeriers Henrik Wahlberg, Magnus Nilsson från Nyhléns Hugosons, grönsaks- och bärodlaren Elisabeth Öberg och Annika Nordstrand från landstingets Folkhälsocentrum, med flera.

20151013_mat_puff

Berit Hardselius, mjölkbonde och centerpartistisk politiker i Älvsbyn

Berit Hardselius, mjölkbonde och centerpartistisk politiker i Älvsbyn är med på konferensen, säger till P4 Norrbotten att en sådan strategi bör innehålla någon mån av självförsörjningsgrad, och att det handlar om ett ansvar mot medborgarna om att det finns mat att tillgå.

– Idag är en stor del av det vi konsumerar importerat. – Det behöver inte vara något fel på det vi importerar, men dels kan vi inte styra om det blir osäkra tider, dels kan vi inte påverka produktionsförhållandena.

Lyssna här!

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.