Debatt: Hela Sverige skall leva … eller endast tätorterna?

Ett debattinlägg landade i vår inkorg idag. Thommy Fors i Vidsel ger sin syn på skoldebatten:

Vad som nu pågår beträffande högstadiet i Vidsel känns ju igen som det gamla ordspråket ”Intet nytt under solen”. Vi hör ju hela tiden om dessa skolnedläggningar ute i byarna runt om i länet, eller t.om. i landet. Vi får samtidigt veta att skälet till dessa stympningar av byarna har ekonomiska orsaker som är relaterade till den senast lagda budgeten eller budgetarna. Det finns inte pengar till driften, underhållet, lärarlöner, skolhälsovård, specialpedagogiken etc., etc. Allt relaterat till den fiktiva penningpåse som ju en budget faktiskt är.

Hur väljer då politikerna, i vårt fall, att handskas med den upplevda bristsituationen?

Först och främst kan vi ju konstatera att de (med sitt starkt upplevda tolkningsföreträde) sakta men säkert bygger upp en ”sanning” som bekräftar att de gör det rätta när dom nu steg för steg berövar Vidsel sin skola och förmodligen byns framtid som levande bygd.

Hur går då detta till?

Under åratal låter man bli att att underhålla byggnaderna som tillhör skolan, trots att många påstötningar har gjorts.  Man ser till att inte måla om sporthallen, som nu ser mycket tråkig ut. Man lagar inte golvet i kemisalen som varit helt trasigt efter en vattenläcka för snart tre år sedan. Man ser till att inte fixa Staketet som omgärdar skolan ut mot genomfartsvägen Västra Vidselsvägen. Det får förbli trasigt, krokigt och rostigt omålat.

Runt omkring i byn låter man sedan lyktstolpar luta så mycket att man befarar att få dem i skallen när man kör förbi. (Undertecknad har ringt en mångfald gånger för att påtala missförhållandet). Torget i byn sköts mycket nödtorftigt och kantskärning, skräpplockning etc. sköts inte. Flaggor fastnar i överväxta träd och hänger sen i trasor.

Detta är inte underlåtenheter att gör något! Detta är medvetet fattade val som till slut leder fram till att man tycker att ”nu är det väl ändå dags att skrota byn Vidsel – de kommunala delarna ser ju ändå ut som skrot”.

Detta är vad som sker mitt framför våra ögon, en strategiskt genomförd flerstegsprocess med avsikt att centralisera så mycket av den fiktiva penningpåsens innehåll som möjligt. I Älvsbyn har man fina golv i kemisalen, där hänger inga lyktstolpar som Plockipinn.

Nu till den specifika skolsituationen i Vidsel.

Har vi för få Elever i Vidsel för att bedriva en högstadieskola? Svaret är nej!  Elevunderlaget räcker väl till för två klasser. Detta är ju bra tycker vi i Vidsel. Våra ungdomar kan få gå den kämpiga högstadietiden på en mindre och väl känd skola med väl kända mycket goda studieresultat. Meritvärdet överstiger det i centralorten Älvsbyn. Faktum är att Vidsel ligger på den övre halvan när man jämför meritvärderingen i hela landet.

Finns det lärarbrist i Vidsel då?

Nej, vi har bra lärare med de rätta kvalifikationerna vilket inte är fallet i Älvsbyn och på Älvåkraskolan där en stor del av lärarna inte har lärarlegitimation.

Vad är det då som gör att vår skola ska skrotas och eleverna packas in i en skola som redan upplevs som trång och stökig av föräldrar till eleverna på Älvåkraskolan. Man undrar hur ytterligare 54 elever till ska bidra till en god och rättvis skolmiljö?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att Vidselskolan har för mycket skolyta per elev och att detta kostar för mycket att underhålla och att det inte är rättvist att eleverna på Älvåkraskolan har det trängre. Vilket underhåll? Det har ni ju redan dragit in! Vilken orättvisa – att vi inte har det trångt?!

Om det nu är så att vi har stora skollokaler i Vidsel så borde det ju vara en självklarhet för er politiker att inse att; Här finns det en RESURS som vi borde utnyttja bättre än vad vi gör idag! Vi kan ju tvinga eleverna från Älvsbyn att åka till denna fina och väl renommerade skola i Vidsel. Här finns ju fina utrymmen (om man undantar kemisalen)! Då behöver vi ju inte lägga pengar på utbyggnader av Älvåkraskolan (vilket ju snart lär bli aktuellt). Då behöver vi ju inte tvinga in Vidselseleverna till Älvsbyn. Det är ju trots allt lika långt för Älvsbyns elever att åka till Vidsel som det är för Vidsels elever att åka till Älvbyn…. Eller är det det? Det verkar alltid vara längre att fara från Älvbyn till Vidsel än tvärtom!!

Till sist angående rättvisa

Alla förstår ju att det hela handlar om den fiktiva penningpåsens innehåll och hålen i botten som läcker ut pengar. Nu påstår ni politiker att det blir mindre läckage om man ska bussa 54 elever fram och tillbaka 7 mil om dagen på hala, skakiga vägar. Ytterligare ett par bussar ska spy ut diesel-partiklar i samhället och i naturen i stort. Både miljömässiga och mänskliga negativa faktorer som tydligen inte värderas i kronor och ören. Är detta rättvist?

Nu har ni politiker en chans att visa alla varför ni valdes att vara våra representanter. Visa upp den kalkyl som ligger till grund för era beslut! Visa upp den framtidsanalys som beskriver hur samhället påverkas av era åtgärder. Ni har väl gjort en sådan? Eller?

Vad händer på  Vidselskolan  när skolytan per elev ökar drastiskt när högstadiet läggs ner? Då får ni väl vatten på kvarnen en gång till och lägger ner även grundskolan eftersom det enligt kommunalrådet inte är rättvist att Vidsel har så stora lokaler?

Var rättvisa och ompröva ett mycket dåligt förslag!

Thommy Fors, Vidsel

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.