Bygga skogsvägar är god framtidsekonomi

10 OKT 2015
Skrivet av :

Lars-Ivar Pettersson ordförande i Pite-Älvsby SBO berättar för medlemarna om Skogsvägar och dess nytta för att få fram virke från skogen. Detta under en familjeskogsdag med Norra Skogsägarna utanför Bredsel på lördagen.

20151010_skogsvag_0010

Lars-Ivar Pettersson ordförande i Pite-Älvsby SBO

Ingen som satsar på skogsbilvägar ångrar sitt beslut efteråt, för den underlättar för det kommande skogsbruket. Sedan kan ju standarden variera allt från grovbryten väg till asfalterad om man så vill.

Det är markförhållanden och användningsområde som får stå för hur mycket man satsar på skogsvägen. Kostnaderna för en skogsväg ligger på från 5-10 kronor per meter och uppåt, tillgången till material och hur blöt marken är styr mycket. Kostnadena för att bryta skogsväg bekostas med de träd som man tar bort vid brytning av vägen och blir en god investering för framtiden.

Det är ju så att skotningskorstnaden hela tiden ökar när man avverkar och då är alltid tillgången till en skogsväg att ta vara på. Idag vill man ha max 400 meter skotningsväg till en befintlig skogsväg. I framtiden kommer nog detta avstånd att minska ytterligare för att få ekonomi vid avverkning. Berättar Lars-Ivar Pettersson ordförande i Pite-Älvsby SBO.

20151010_skogsvag_0013

Ingrid Karlsson från Norra Storfors

En som satsar på detta är Ingrid Karlsson från Norra Storfors som nu får möjlighet att både titta till och jobba med skogen på ett helt annat sätt än tidigare. Skogsvägen som denna dag används för att visa skogsvägens
betydelse ligger på hennes mark och är nybryten sedan i augusti och består av ca 1000 meter vägkropp med rätt god bärighet.

Att anlägga vägen var inget svårt beslut att ta, för det gäller att få bra bärighet i skogen för de framtida brukandet, som gör att ekonomi och markskador minimeras.

– Själv kommer jag nog att ha minsta nyttan av den men framtida skogsägare får nog det, säger Ingrid Karlsson.

20151010_skogsvag_0011

Familjeskogsdag med Norra Skogsägarna utanför Bredsel

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.