152 miljoner kronor till Swedish Lapland

05 OKT 2015
Skrivet av :
karta_swedishlapland_webb
Fördubblad omsättning från 4,1 till 8,2 miljarder kronor innan utgången av år 2020. Det är målet efter att Swedish Lapland, där Älvsbyn ingår, beviljats 152 miljoner kronor till ett projekt som ska få befintliga och nya företag att växa på den internationella marknaden. 
 
– Besöksnäringens utveckling i regionen har vi nog bara sett början på. Tillväxtpotentialen är mycket stor, och det är därför viktigt att det offentliga investerar i regionens små och medelstora besöksnäringsföretag, menar Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län och ordförande i strukturfondspartnerskapet som beslutar om fördelningen av medlen i den regionala strukturfonden.
Pengarna kommer samtliga kommuner i Norrbotten till godo, plus Skellefteå och Sorsele i Västerbotten. EU:s strukturfonspartnerskap för Övre Norrland bidrar med 76 miljoner kronor. Motsvarande summa tillskjuts tillsammans av; Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, regionens samtliga kommuner samt några privata företag.
Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

– En undersökning som vi gjort bland regionens besöksnäringsföretag, visar på en stor vilja att växa och att de ser nya affärsmöjligheter. Det är projektets bästa utgångspunkt och borgar för näringens starka bidrag till den regionala utvecklingen, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Omsättningen, relaterat till besökande i resmålet Swedish Lapland, ökade mellan åren 2000-2010 med 74 procent och antalet årsverken med 93 procent. Den utvecklingen vill Swedish Lapland förstärka.
Målgruppen för projektet är regionens SMF (små och medelstora företag) inom besöksnäringen och inriktat på:
• SMF:s exportinriktade affärsutveckling och skapandet av nya affärsidéer och upplevelser baserat på destinationens varumärkeslöfte ”Välkommen att dela vår arktiska vardag” riktat mot målgruppen ”Den globala resenären”.
• Distribution och kommunikation av SMF:s upplevelser och produkter för att med gemensamma destinationsvarumärket Swedish Lapland ta den unika positionen som ”Världens mest tillgängliga arktiska natur och kultur”.
Projektet kommer startade den 1 juli i år och pågår fram tilld en 31 december 2017.
– Uppbyggnaden av projektet baserar sig på en kartläggning av företagens behov av stöd för tillväxt och den Regionala Besöksnäringsstrategin 2020. Insatsen har formats i en gemensam utvecklingsprocess tillsammans med alla samverkansparter inom den dynamiska kunskapsorganisation som under åren formats inom destinationen Swedish Lapland, säger Erica Mattsson, Destinationsutvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board, som ansvarat för projektansökan.
– Regionens mogna och välutvecklade samverkanskultur såväl mellan företag som mellan näringsliv och det offentliga, är framgångsfaktorn, menar Jalle Svanberg, styrelseordförande i Swedish Lapland Visitors Board och som även kommer agera ordförande i projektets styrgrupp.
Källa: Swedish Lapland

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.