Över 47 000 viltolyckor på våra vägar

18 SEP 2015
Skrivet av :

I genomsnitt sker det lite mer än fem viltolyckor per timme i Sverige. Det blir över 47 000 viltolyckor sker per år. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 21 – 27 september.

20140802_alg_puff-460x180

– Antalet trafikolyckor med vilt måste minska, säger Lars-Erik Nilsson, tf. verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet. Över 47 000 viltolyckor skedde 2014 – både människor och djur skadas. Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur. Under de nio månader som gått har över 23 000 sammanstötningar skett med enbart rådjur.

Under rubriken ”En olycka kommer sällan ensam” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 21 – 27 september. Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Många djur är flockdjur och följs åt. Detta gäller till exempel rådjur och vildsvin.
Har man otur kan man råka ut för en viltolycka

– När man är ute och kör på våra vägar måste man vara extra vaksam. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning, säger Håkan Karlsson, polisområdeschef i polisområde Norrbotten och ordförande i rådet. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst till och med i tätbebyggt område.

Över 30 procent av alla viltolyckor sker sammantaget i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Vad detta beror är svårt att säga, men biltäthet, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker, säger Lars-Erik Nilsson. Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns. Från sidan kan man få sin färdväg med de tidigare viltolyckorna utritad.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till polisen via 112. Remsan innehåller även information om åtgärder som måste vidtas om man råkar ut för en olycka.

Remsan sätter bilföraren upp på den plats där olyckan har skett för att en eftersöksjägare med en tränad hund ska kunna hitta platsen där viltet ligger eller försvunnit.

Remsan kan hämtas på bland annat på bilprovningstationerna, men också skrivas ut digitalt från Nationella Viltolycksrådets hemsida – och den är gratis, konstaterar Lars-Erik Nilsson

Människor blir skadade och kanske invalider för livet och djur lider. För samhället kostar det mycket pengar och försäkringskostnaderna är också höga.

Myndigheter och organisationer försöker hjälpa trafikanterna med att förebygga viltolyckor. Trafikverket sätter bland annat upp viltstängsel och bygger viltpassager. Organisationerna i Viltolycksrådet informerar via sina hemsidor och andra informationskanaler om faran med vilt och när den kan vara som stört. Men detta räcker inte.

Insatsveckan
Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till landets körkortselever. När man är ny bil- eller mc-förare kanske man inte alltid tänker på att det kan ske en olycka med vilda djur.

– Vi vill få våra nyblivna körkortsinnehavare att bli mer uppmärksamma på denna typ av olyckor samtidigt som rådet vill informera om all den information som finns på deras hemsida – inte minst gäller det Viltolycks-appen ”Viltolycka” som man kan ladda ned gratis, säger Håkan Karlsson.

Om olycka ändå är framme
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet
Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

Källa: Polisen, Svenska Jägareförbundet

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.