Oppositionen enade i skolfrågan

Den hotande nedläggningen av högstadiet i Vidsel är en het fråga. Enligt förslag från socialdemokraterna skulle ca 1,7 miljoner sparas på halvårsbasis genom att flytta högstadiet från Vidsel till centralorten. Robert Andersson, KD, är dock inte övertygad om att socialdemokraternas förslag är den bästa lösningen.

– Vi står tvivlande till besparingar i den storleksklassen, vi menar att det är mer realistiskt att se en besparing på 1,5 – 2 miljoner kronor, säger Andersson och fortsätter:

– Det finns också besparingspotential i den befintliga skolverksamheten i Vidsel. Att rationalisera till exempel uppvärmningen skulle kunna spara stora summor.

Ingen konsekvensanalys

Idag finns ingen konsekvensanalys av en eventuell flytt, menar de oppositionspartier som nu suttit i budgetberedning. Gruppen anser också att det är att jämföra äpplen och päron när man ställer investeringen i ett äldreboende mot driftskostnaden av en skola. Att 3 miljoner (en siffra som ifrågasätts) i besparing skulle räcka till för att väga upp investeringen av 60 miljoner.

– Vi är rädda att trenden blir att folk flyttar från byarna och lämnar kommunen, vilket gör att vi tappar skattekronor. Tror vi på vår samhällssyn – att en blomstrande region skapar levande byar – gräver vi vår egen grav genom att avveckla landsbygden, menar Göran Lundström, C.

Positiv utveckling i Vidsels rekorsområde

Enbart i Vidsel har ungefär 150 miljoner satsats ur statskassan, på kort tid har nämligen flera stora investeringar gjorts på flygbasen RFN. Att en ny lanthandel öppnats i Vidsel är också ett tecken på stark framtidstro. Gruvfrågan där brytningen i Lavergruvan eventuellt återupptas har också gett ett lyft.

– Positivism finns, men en nedläggning knäcker ganska rejält, menar Robert Andersson, KD.

Vill fortsätta arbetet för framtidsrika Älvsbyn

Folkpartiets Inger Lundberg och Johannes Granström står också eniga.

– Vi tror på Vidsels potential och ser med glädje att samarbetet har kommit igång på riktigt mellan byarna. Att lägga ner högstadiet vore att dra undan mattan för hela bygden.

Lundberg och Granström tycker istället att kommunen ska fortsätta med den inslagna vägen där man från kommunens håll trycker på Framtidsrika Älvsbyn.

– Vi vill behålla framtidstron – och högstadiet, i byarna. Därför är vi i budgetberedningen överens om att vi vill avvakta i frågan.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.