Olycksdrabbat fordon – Moped

04 SEP 2015
Skrivet av :

Än en gång går Försäkringsbolaget If ut med ett alarmerande pressmeddelande om hur många som skadas med mopeder i trafiken.

20150903_moped_grafik
Moped är det mest olycksdrabbade fordonet en 15-åring kan sätta sig på. Trots att antalet olyckor har minskat de senaste åren, skadas varje år nära 1 000 tonåringar så allvarligt att de behöver sjukhusvård.

Moped är ett smidigt färdmedel att ta sig fram på. Samtidigt är mopedister en utsatt grupp i trafiken – särskilt unga förare. Fler barn i åldern 15-17 år skadas i mopedolyckor än alla övriga trafikslag tillsammans.

Andelen unga som dödas och skadas svårt i mopedolyckor har minskat sedan 2010, men fortfarande drabbas nära 1 000 tonåringar av allvarliga mopedolyckor varje år. Mellan 2010 och 2014 inträffade 4 517 mopedolyckor med unga upp till 17 år, där föraren tvingats uppsöka akutsjukhus. Det innebär nära tre akutfall om dagen. Det visar en analys av försäkringsbolaget If.

– Sett till en tioårsperiod har antalet mopedolyckor nästan halverats. Det är naturligtvis glädjande, men mopedåkning är fortfarande bland det farligaste en 15-åring kan ta sig för, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

2009 infördes krav på körkort för EU-moped i Sverige, vilket har haft effekt på skadestatistiken. Förutom att bidra till ökad kunskapsnivå, har körkortskravet också lett till att antalet mopeder i trafik minskat.

– De flesta olycksdrabbade är ungdomar som precis hunnit fylla 15 då man inte har någon trafikvana och kanske inte heller tillräcklig utbildning. Det handlar om höga farter, och det är svårt att göra rätt bedömningar i trafiken, säger Dan Falconer.

Enligt NTF är ungefär en fjärdedel av alla mopeder inblandade i dödsolyckor trimmade. En tidigare undersökning från If visar att fyra av tio mopedister i åldern 12 till 18 år kör en trimmad moped och att föräldrarna vet om det i åtta av tio fall. Farten är avgörande för risken att råka ut för olyckor.

Från och med i år ökar antalet 15-åringar enligt SCB, vilket sannolikt kan komma att påverka antalet mopeder i trafik och därmed även antalet mopedolyckor.

If har samlat några tips för den som kör moped:

Se till att ha rätt trafikutbildning
Se över mopedens skick – kontrollera att belysning och bromsar fungerar
Använd alltid hjälm
Kör aldrig med alkohol i kroppen
Kör endast laglig moped som inte är trimmad
2014 omkom totalt åtta mopedister, enligt Transportstyrelsen.

STRADA-registret, som samlar statistik från akutsjukhusen i Sverige på uppdrag av Transportstyrelsen och Trafikverket, visar antal skadade barn per trafikantkategori och ålder 2010-2014. 4 517 mopedister till och med 17 år uppsökte sjukhus 2010-2014.

Källa: Försäkringsbolaget If

Trafikregler för cyklister och mopedister

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.