Gemenskapsdag i Vidsel

09 SEP 2015
Skrivet av :

På tisdagen var det full fart på skola och förskola i Vidsel då man genomförde sin gemensamhetsdag/fridluftsdag efter ett mångårigt koncept.

Man blandar barnen från alla klasser (Åk. 1 – 9) och förskola i grupper om 10-12 barn, som tillsammans får lösa uppgifter och vara delaktiga i allt.


Börje Andersson lärare vid Vidselskolan har varit med alla åren och säger. – Här får alla barn vara med i allt och de löser uppgifter tillsammans. – De stora får anpassa sig efter de små och de små får lita på de äldres kunskap.

Börje Andersson är nöjd med att se hur bra det fungerar och hur alla bemöter varann på en bra nivå och med respekt.

Barnen har 10 stationer att besöka med exempelvis som minigolf, skytte, minnesträning och tillsammans löser man en uppgift, alla måste vara med och dera resultat dockumenteras för att få fram de vinnande laget.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.