EU-miljoner till förbättrad vattenmiljö i Alterälven

04 SEP 2015
Skrivet av :
Alterälven mot Lulvattnet. FOTO: Länsstyrelsen

Alterälven mot Lulvattnet. FOTO: Länsstyrelsen

Minskat läckage av sulfider, större förståelse för fiskarnas lekvandring och bättre miljö för flodkräftan. Det är målet med de åtgärder som planeras för Alterälven, Rosån och Aleån.

Länststyrelsen i Norrbotten har tilldelats drygt 19 miljoner kronor för aktiviteter, dokumentation och inventeringar.

Projektet, som är ett samarbete med Finland, påbörjades redan 2014 och kommer att fortsätta fram till 2018 för att sedan avslutas med uppföljning av åtgärder samt utvärdering av resultatet. Projektet delfinansieras av Interreg Nord-programmet.

– Finland har samma miljöproblem som vi och det är spännande att se vilken metodik de använder, säger Magnus Johansson på miljöanalysenheten.

Han berättar att de bland annat kommer att undersöka fiskbeståndet i Alterälven, Rosån samt Aleån.
– Vi vet var siken leker, men inte var de tar vägen och därför ska vi fästa sändare på fiskarna. Vi kommer även att följa laken som enligt artdatabasen är nära hotad och det har även kommit uppgifter på att den har minskat i Bottenviken.

Sveriges geologiska undersökning arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för att hjälpa till att analysera jordarna för att förhindra miljöproblem.
– Vi har precis varit till Norrbotten för att borra, ta prover och mäta PH-värden. Vi ser att sura jordar är vanligt förkommande vid kusten och vi vill få bättre kunskap om vart de här jordarna finns för att förhindra att de påverkar både vattnet och fiskarna, säger Gustav Sohlenius, SGU.

De två kustutmynnande vattendragen, Alterälven och Rosån, antas vara belastade av sulfidjordar samt dikningsföretag. Där kommer inventarier av fiskebestånd och flodkräfta att göras. Länsstyrelsen samverkar med Petri Muje, Agri i Rovaniemi samt Naturresursinstitutet (LUKE), i frågor som rör flodkräftans förekomster.
– Vi vill förbättra miljön för flodkräftan och undvika kräftpest. Vi kommer bland annat att vidta åtgärder i Alterälven eftersom botten har rensats och flodkräftorna måste kunna bygga bo annars kan de inte leva tillsammans. Antingen kommer vi att lägga ner stenar eller konstgjorda rör. Flodkräftan är väldigt folkkär och vi är måna om att den ska må bra, säger Magnus Johansson.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Fakta Alterälven:

Alterälven är en skogsälv i södra Norrbotten, Piteå och Älvsbyns kommuner.

Vattendraget, som fått sitt namn från det fornnordiska namnet för svan, alpt, är cirka 60 kilometer långt, och har sin källsjöar i området mellan Älvsbyn och Boden, i sjön Lule-Altervattnet cirka två mil nordost om Älvsbyn. Efter ungefär en halvmil går ån genom Pite-Altervattnet och efter ytterligare en halvmil genom Pålsträsket, där den också förenas med största biflödet Gäddträskälven. Alterälven mynnar i Håkansöfjärden i Bottenviken. Avrinningsområdet är 459 km².[1] Medelvattenföringen är ca 8 m3/s sett på årsbasis, och maximalt 95 m3/s vid Altersbruk.

Källa: Wikipedia

Visad 0 gånger

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.