60 miljoner till samarbete för turism över nationsgränserna

21 SEP 2015
Skrivet av :
Representanter från Sverige, Norge och Finland ska paketera turistupplevelser tillsammans.

Representanter från Sverige, Norge och Finland ska paketera turistupplevelser tillsammans.

Norra delarna av Sverige, Norge och Finland ska bli bättre på att tillsammans skapa lockande upplevelser. Projektet ”Visit Arctic Europe”, som ska stärka samarbetet, har beviljats 6,4 miljoner Euro (när 60 miljoner kronor).

Att marknadsföra en gränsöverskridande internationell resedestination är ett banbrytande och moget initiativ med stor potential. Vi har stora förhoppningar att projektet ska bidra till nya affärssamarbeten och en hållbar utveckling av de arktiska delarna av Norge, Finland och Sverige, menar Johan Antti, Interreg Nords styrkommittés ordförande och länsråd vid Länsstyrelsen Norrbotten.

Deltagare i projektet är Finnish Lapland Tourism Board, Northern Norway Tourism Board och Swedish Lapland Visitors Board. Projektet startar direkt och kommer drivas fram till den sista december 2017.

– Traditionellt har de nordligaste regionerna i alla tre länderna jobbat individuellt för att locka besökare. Det begränsar potentialen för den arktiska regionen som helhet på den allt mer konkurrensutsatta världsmarknaden. Enskilda leverantörer har inte styrkan att ytterligare påverka traditionella och nya växande marknader nämnvärt. Det är tillsammans vi växer, menar Arne Trengereid, vd på Northern Norway Tourism Board.

Målet är att avsevärt öka antalet besökare och intäkter genom att möta den internationella resenärens efterfrågan och intresse av bland annat rundresor i området över hela året.

– I Visit Arctic Europe ska vi synliggöra oss tillsammans och locka fler att resa hit, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Finansiering: Interreg Nord finansierar 65% av den totala budgeten för Finland och Sverige och IR-middler 50% av den Norska delen, då de inte är fullvärdiga medlemmar i EU. Resterande del av de svenska projektmedlen finansieras av VisitSweden (15%), deltagande besöksnäringsföretag och partners i Swedish Lapland (12,5%), Länsstyrelsen Norrbotten (5%), samt Norrbottens läns landsting (2,5%). Den totala svenska budgeten är cirka 2,15 miljoner Euro.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.