Risken för skogsbrand ökar

20 AUG 2015
Skrivet av :

Det långvariga vackra och torra vädret i stora delar av Sverige har lett till att brandriskprognosen för utsatta lägen visar extrem stor risk för skogsbrand.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB varnar allmänheten och ger här råd och tips för att minska risken att starta en skogsbrand.

Prognoser visar att risken för skogsbrand kommer att bli extremt hög, framförallt längs de östra kusterna i Götaland och på Gotland. Redan nu och resten av veckan är risken mycket hög i stora delar av Götaland östra Svealand och Norrlandskusten, men kan variera lokalt.

I samband med långvarig torka och högsommarvärme råder ofta extremt stor brandrisk. Mark och skog blir extremt torr och brandförhållandena exceptionellt svåra. Skulle en brand uppstå blir den ofta häftig och får en snabb utveckling. I många kommuner råder därför eldningsförbud.

skogsbrand

– Om du har tänkt handskas med öppen eld är det viktigt att vara väl förberedd, ha kunskap om rådande brandrisk, ta reda på om eldningsförbud råder och hur du ska hantera elden och vara uppmärksam på gnistor eller glöd så en brand inte sprids. Kanske bör du till och med fundera på om du helt ska avstå från att elda eller grilla säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

Råd till allmänheten
– Om du tänkt elda eller grilla, ta alltid reda på vilken brandrisk som råder där du är, t.ex. genom appen BRANDRISK Ute, på MSB:s webbplats, på DinSäkerhet.se eller på SMHI:s webbplats.

– Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. Information om eldningsförbud hittar du ofta på din kommuns webbplats eller hos räddningstjänsten.

– Släng ej glödande cigarettfimpar på marken.

– Om du ändå tänker grilla eller elda, använd fasta eldstäder, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Kontrollera vilka lokala regler som gäller i din kommun.

– Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se till att alltid ha möjlighet att släcka med vatten.

– Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

DinSäkerhet

”Hur stor är brandrisken där jag bor?”

App Brandrisk Ute

Källa Pressmeddelande från:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.