Nu kommer mörkret och inbrotten

05 AUG 2015
Skrivet av :

Grannsamverkan är ett sätt att boende i ett bostadsområde håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

20150803_grsamv_puff

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Grannsamverkan minskar brottsligheten

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Det gågna året har Grannsamverkan byggts upp i Älvsbyn, genom att informationskvällar/utbildning för de boende i alla större bostadsområden inom Älvsbyn, som genomförts via Polisens försorg.

Det har byggts upp samverkansgrupper med huvudkontaktombud och kontaktombud som skapat SMS grupper som larmar när något verkar hända inom det egna och andra gruppers områden. Där lägger de även ut information från den lokala Polisen.

Denna uppbyggnad inom Älvsbyn med informationskvällar/utbildning kommer att fortsätta under hösten 2015, dels för att hålla uppbyggnaden vid liv men att även följa upp den verksamhet som startats i några bostadsområden.

Har du frågor om vad som gäller i Älvsbyn så är du välkommen till Polisstationen och/eller ring via 114 14.

20150803_grsamv_robertmaria

Två av Närpoliserna som jobbar i Älvsbyn Robert Janeheim och Maria Karlsson

 

Läs mer:

Om Grannsamverkan på Brås:s webbplats.

Stöldskyddsföreningen. 

Samverkan mot brott.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.