”Krispaketet till mjölkbönderna inte kraftfullt nog”

30 AUG 2015
Skrivet av :
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminsiter, presenterade ett krispaket till länets mjölkbönder.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminsiter, presenterade ett krispaket till länets mjölkbönder.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har presenterat ett krispaket till de Norrländska mjölkbönderna. Men de föreslagna åtgärderna räcker inte, enligt Henrik Wahlberg, ordförande för Norrmejerier.

– Vi producerar mjölk- och mejeriprodukter under helt andra villkor än i Mellaneuropa och även jämfört med södra Sverige, påminner han.

Mjölkbönderna i Norrbotten är ett utrotningshotat släkte. År 2000 fanns 287 mjölkproducenter i länet. I dag är antalet nere under hundra.

Sju mjölkbönder finns i Älvsbyn. Men efter årsskiftet läggs en gård ner.

Enligt Bucht beror krisen på en överproduktion och det ryska handelsembargot.

– Vi behöver extra åtgärder för att överbrygga fram till dess att vi har en vändning, men vi måste förhålla oss till EU:s begränsningar kring statsstödsregler, säger landsbygdsministern.

Regeringens budget, som presenteras den 21 september, innehåller bland förslaget att betala ut maxbeloppet för det så kallade Norrlandsstödet till mjölkbönder. Från dagens nivå är det ytterligare 14 miljoner.

Det är positivt och jag uppskattar att regeringen vill göra riktade åtgärder för oss mjölkbönder, men man måste komma ihåg att maxnivån har varit densamma i 20 år och urholkats med 23 procent kopplat till inflationen, säger Henrik Wahlberg.

Andra åtgärder är 500 miljoner i kreditgarantier till svenska mjölkbönder plus kompensation för den dieselskattehöjning som sker vid årsskiftet. Utöver detta tillkommer tio miljoner kronor till rådgivning för unga bönder, ett klövvårdsbidrag, satsningar på ekologisk odling, innovation och export riktat till jordbruket.

Henrik Wahlberg vill dock se mer kraftfulla åtgärder. Han hänvisar till rapporter från både Jordbruksverket och EU-kommissionen där det betonas att ytterligare stöd behövs till EU:s ytterområden, dit Norrland räknas, om mjölkproduktionen ska upprätthållas efter att produktionskvoterna släpptes fria den 1 april 2015.

– Transportkostnaderna är avsevärt högre och våra gårdar har en begränsad storlek. Det har jag idag skickat med landsbygdsministern att ta med till mötet mellan jordbruksministrarna i Bryssel i början på september, säger Henrik Wahlberg.

Källa: Norrmejerier

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.