Hjärtligt budskap i Vidsel

27 AUG 2015
Skrivet av :

Vidsel 3

Ett stort hjärta möter alla som besöker Vidsel. Det är ristat i sanden i nipan strax uppström vägbron mot Manjärv och Vistträsk. Skapare av den kärleksfulla hälsningen är Fredrik Samuelsson, 23 år.

Han är hemma i Vidsel över sommaren. Till vardags studerar Samuelsson till lärare och bor övriga delar av året i finska Vasa tillsammans med sin flickvän.

Hjärtat har rönt stor uppmärksamhet och blivit ett populärt fotoobjekt.

Fakta Nipa:

Nipa är namnet på  den erosionsbrant av sand som i vissa fall uppstår i norrländska älvar. Resultatet blir att älven flyter fram mellan höga sandbankar.

Nipor är uppbyggda av sand– och siltavlagringar (en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 – 0,063 mm). De förekommer i de större norrländska älvdalarna under högsta kustlinjen.

Niporna har bildats genom att älvarna, i samband med landhöjningen, har skurit sig ner i sina tidigare avsatta sediment. Niporna kan bli upp till cirka 50 meter höga, mycket branta och nästan vertikala speciellt i de övre delarna där siltinnehållet ofta är högt. En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten.

Nip-ras förekommer ibland och då vanligen genom undergripande erosion exempelvis vid höga flöden, eller genom mänskliga åtgärder, exempelvis schaktarbeten eller vattenomledningar på nipans översida.

Källa: Wikipedia

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.