Hjärtligt budskap i Vidsel

27 AUG 2015
Skrivet av :

Vidsel 3

Ett stort hjärta möter alla som besöker Vidsel. Det är ristat i sanden i nipan strax uppström vägbron mot Manjärv och Vistträsk. Skapare av den kärleksfulla hälsningen är Fredrik Samuelsson, 23 år.

Han är hemma i Vidsel över sommaren. Till vardags studerar Samuelsson till lärare och bor övriga delar av året i finska Vasa tillsammans med sin flickvän.

Hjärtat har rönt stor uppmärksamhet och blivit ett populärt fotoobjekt.

Fakta Nipa:

Nipa är namnet på  den erosionsbrant av sand som i vissa fall uppstår i norrländska älvar. Resultatet blir att älven flyter fram mellan höga sandbankar.

Nipor är uppbyggda av sand– och siltavlagringar (en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 – 0,063 mm). De förekommer i de större norrländska älvdalarna under högsta kustlinjen.

Niporna har bildats genom att älvarna, i samband med landhöjningen, har skurit sig ner i sina tidigare avsatta sediment. Niporna kan bli upp till cirka 50 meter höga, mycket branta och nästan vertikala speciellt i de övre delarna där siltinnehållet ofta är högt. En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten.

Nip-ras förekommer ibland och då vanligen genom undergripande erosion exempelvis vid höga flöden, eller genom mänskliga åtgärder, exempelvis schaktarbeten eller vattenomledningar på nipans översida.

Källa: Wikipedia

 

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.