Älgtilldelning 2015

10 AUG 2015
Skrivet av :

Älgtilldelning inom Boden, Luleå, Piteå o Älvsbyn Jakten 2015

Jaktlag Vuxna/Kalvar

Böle Vvo 5 5

Lillpite Jaktklubb 13 13

Pitholmens Jaktvårdsförening 9 11

Piteå Jaktklubb 5 5

Roknäs Vvo 12 12

Sikfors Vvo 6 6

Sjulsnäs Vvo 8 8

Stridholms Vvo 2 2

Svensby Vvo 17 17

Öjeby Vvo 9 9

Pite-Långnäs Vvo 7 7

Kjell Ture Gotthard Lidman 3 3

Hans Harald Bergström 2 2

Norra Haraholmens Vvo 1 1

Gunnar Vikberg 3 4

Arnemarks Jaktvårdsförening 3 4

Skomanstjälens Vvo 5 5

Arnemarks Gemensamhetsskog 1 2

Bondöns Jaktlag 3 3

Arne Eriksson 1 1

Jan Håkan Oskar Engström 1 1

Anita Dahlberg 1 1

Björklidens Jaktlag 5 5

Klubbfors Vvo 4 5

Högbacken-Risnabben Jaktv.för 1 2

Rengårdsheden Älgjaktsområde 1 1

Åhedens Jaktklubb 1 2

Gunbritt Viola Jonsson 0 1

Krokträsk Jaktlag 1 2

Sten Gustafsson 2 2

Mats Sjömark 1 2

Agnar Sjölund 0 1

Storsund Äso 42 38

Gråträsk Älgjaktsområde 3 4

Ronny Lundgren 0 1

Karl Daniel Jonsson 3 3

Koler Byns Jaktlag 2 3

Sundnäs-Grannäs Jaktklubb 1 1

Bergvikens Jaktklubb 2 2

Blåsmarks Vvo 6 6

Hemmingsmarks Jaktvårdsklubb 6 6

Hortlax Vvo 6 6

Jävrebyns Vvo 6 6

Högsböle Jaktklubb 2 3

Ingevald Holmqvist 1 1

Thord Daniel Wilhelm Sandberg 0 1

Bror Holger Granberg 0 1

Ivan Berglund 0 1

Norrfjärdens Vvo 10 11

Kopparnäs Jaktvårdsklubb 4 5

Luleå Jaktvårdsklubb 3 3

Nybyns Jaktlag 3 4

Grundträsk Jaktlag 2 3

Rosviks Vvo 11 12

Trundöns VVO 6 6

Alterdalens Byalag 5 5

Rolf Erling Johansson 4 5

Mats Torgny Hardselius 5 6

Långvikens Jaktlag 2 3

Holger Blomkvist 0 1

Georg Abrahamsson 1 1

Hans Björkman 1 1

Robert Hedström 0 1

Gustav Greger Granström 1 2

Christina Ölund 0 1

Kent Fjällström 1 1

Pålträsk Äso 44 36

Bredsels Vvo 6 6

Granträsk Älgjaktlag 3 4

Flevikens Vvo 1 2

Muskus-Renbäcks Vvo 5 5

Nybyn-Degerfors Vvo 3 3

Nydals Älgjaktsområde 1 1

Timforsens Jaktlag 2 3

Tväråns Vvo 5 5

Vistbäckens Vvo 5 5

Vitbergets Vvo 3 4

Älvsbyns Vvo 4 5

Övre Brännträsk Vvo 1 2

Anders Bergman 3 4

Fällfors-Åkermark Älgjaktsomr 1 1

Vistträskmarkens Vvo 3 3

Korsträsk By Vvo 3 4

Ulriksdals ÄJO 4 5

Finnäs Älgjaktområde 2 2

Nystrands Älgjaktsområde 2 2

Riddarhällans Jaktklubb 3 3

Sven-Ola Sundkvist 1 1

Tväråselets Älgjaktlag 3 4

Lidens Jaktområde 2 2

Åkerdals Jaktlag 2 3

Lillträsk Jaktklubb 3 3

Sävdals Jaktklubb 2 2

Erik Jörgen Lindström 1 1

Joel Jonsson 1 2

Thord Grönlund 1 1

Dalen 1 2

Assar Larsson 1 2

Älvsby Äso, Sveaskog 300 225

Boliden Mineral AB 1 1

Bensby Jaktlag 8 9

Björsby Jaktklubb 3 3

Brändöns-Örarnas Vvo 9 9

Gammelstads Jaktvårdsklubb 2 3

Luleå Jaktvårdsklubb 8 8

Persöns Västra Älgjaktsomr 0 1

Persöns Vvo 5 5

Rutvik Jaktvårdsförening 8 9

Smedsby Vvo 11 11

Södra Persöns Jaktlag 5 6

Sundoms Jaktklubb 13 14

Ängesbyns Vvo 12 13

Börjelslandets Jaktklubb 2 3

Börjelslandets Jägargille 5 6

Silvas Jaktlag 2 2

Sören Jakobsson 0 1

Christer Olsson 1 1

Per-Evald Eriksson 0 1

Hans Nyman 1 2

Flarken 1 0 1

Sunderby Äso 14 12

Flarken 2 2 2

Aledalens Vvo 6 7

Alviks Jaktvårdsförening 8 9

Antnäs Jaktklubb 8 9

Bjursträsk Vvo 2 2

Bälinge Byalag 3 4

Gäddviks Jaktvårdsförening 4 5

Holsvattnets Vvo 2 3

Klöverträsk Vvo 4 4

Luleå Jaktvårdsklubb 3 4

Ersnäs Jaktklubb 6 7

Möröns Vvo 5 6

Skärets Jatklag 1 2

Svartskatans-Ersnäs Jaktklubb 10 10

Västmarks Jaktklubb 2 2

Avans Jaktvårdförening 5 6

Vallen Västra Möröns Älgjaktsom 8 8

Alhamns Jaktlag 2 2

Alviksträsk Jaktlag 1 0 1

Stellan Håkansson 0 1

Sixten Markström 0 1

Karin Sandström 0 1

Per Marklund 1 1

Vasskäret Jakt 1 2

Gösta Näsvall 1 1

Måttsund samfällda 14 15

Hindersöns Vvo 10 11

Långöns Jaktlag 3 4

Degeröns Jaktlag 3 4

Luleå Jaktvårdsklubb 2 3

Stor Brändöns Jaktlag I 4 4

Stor Brändöns Jaktlag II 3 4

Jan Erik Östling 3 4

Junköns Jaktlag 5 5

Sandö Jaktlag 7 8

Pär Öström 4 4

Kallax Vvo 10 11

F 21:s Jaktklubb 2 2

Hardy Andersson 1 2

Luleå Lotsars Jaktvårdsförening 1 2

Per Christer Pettersson 0 1

V:a Och Ö:a Karlbergs
Jaktsammanslutning 3 4

Svartbyns Vvo 7 7

Sävast Vvo 8 9

Ubbyn-Häggans Vvo 6 6

Unbyns Vvo 7 7

Folke Lennart Bergquist 3 4

Mats Jacobsson 6 7

Degerbäckens Jaktklubb 3 3

Alträsk-Vändträsk Älgjaktsomr 6 6

Bodens Jaktvårdsklubb 7 7

Brännbergs Gemensamhetsskog 5 5

Brobyns Vvo 7 8

Jaktvårdsklubben Diana 7 7

Undersbergets o Kälkmyrlidens
älgområde 1 1

Lombäckens Jaktlag 2 2

Gemträsk Älgjaktsområde 3 4

Skogså Jaktklubb 3 3

Brattmyrbergets Jaktlag 2 3

Kälkmyrtjärnens Jaktlag 3 4

Stordalens Jakt 3 4

Celox 3 3

Johan Lundström 2 2

F 21:s Jaktklubb 0 1

Roland Nilsson 1 2

Lennart Isaksson 1 1

Sven Ola Sundqvist 1 1

Jan Johansson 1 1

N:a Bredåkers Jaktvårdsförening 6 7

Sveaskog Naturupplevelser AB 4 4

Brännbergs Bondskog 2 3

Kusträsk Jaktvårdsförening 3 3

Staträsk-Vitträsk Jaktlag 3 4

Svartbjörnsbyns Vvo 8 8

Svartbäckens Älgjaktområde 3 3

Ulla Nordström 2 4

Södra Bredåkers VVO 9 9

Buddbyns Älgjaktslag 1 1

Vittjärvs Vvo 3 4

Åskogens Jaktområde 4 5

Holmfors Jaktklubb 2 2

Åkerholmens Jaktlag 1 2

Buddbyns Östra Älgjaktslag 5 5

Buddbyns Jakt & Fiske 7 8

Hugosons Jaktlag 8 9

Rasmyrans JVF 1 2

Kjell Arne Sandström 1 1

Anders Öhrvall 1 2

Torsten Roberto Öhrvall 1 1

Robert Lundh 1 1

Inbyn Södra 3 3

Hundsjö-Inbyn ÄSO 12 12

Ljuså ÄSO 12 12

Harads-Bodträskfors Jvf 4 5

Bo Nilsén 2 3

Harads Nya Jaktklubb 2 3

Klusåns Vvo 4 5

Storsands Älgjaktsområde 3 4

Svartlå Byamäns Jaktområde 2 3

Åminne Jaktlag 2 2

Forsnäs Jaktvårdsförening 2 3

Havsträsk-Svartlå
Jaktvårdsförening 2 2

Flarkå Jaktsällskap 2 2

Lillbergets Jaktlag 1 1

Kjell Schylander 2 2

Långtjärns Jaktlag 1 2

Kokhed 1 2

Harads & Kärrans Jaktklubb 4 5

Harads Äso 135 120

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.