Sill och potatis mer lockande än utlandsresor

10 JUL 2015
Skrivet av :

sill

Sill och potatis med nära och kära lockar mer än utlandsresor på sommaren bland landets äldre. Det visar svaren från nästan 18 000 av AMF:s pensionärer. Tyvärr tvingas var tionde pensionär att fira sommaren ensam.

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

AMF frågade kunder som är pensionärer hur de ser på sommaren och semestern. Fler än hälften uppger att de tillbringar sommaren hemma. Bara 16 procent som säger att de kommer att åka utomlands.

De flesta (72 procent) tillbringar sommaren med sin partner och sex av tio med barn/barnbarn/släkt. Att stanna hemma med sin partner för att äta sill, potatis och grilla är de flestas pensionärers planer för sommaren.

– Rekordgenerationen, födda 1945–54, beskrivs ofta som en grupp som semestrar utomlands och dricker paraplydrinkar. Men de flesta är hemma i Sverige över sommaren och umgås med partner, barn och barnbarn säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Drygt hälften (54 procent) av pensionärerna betraktar sommaren som semestertider. Något fler (55 procent) uppger att de spenderar lika mycket pengar på sommaren nu när de är pensionärer, än när de arbetade. Samtidigt menar många, 40 procent, att de är mer sparsamma på sommaren när de är pensionärer. Ju äldre man är desto vanligare är det att man spenderar mindre pengar på sommaren.

– För de yngre pensionärerna är sommaren lika med semester och många spenderar ungefär lika mycket pengar som när de var yrkesverksamma. Bland de äldre pensionärerna är det vanligare att vara hemma i Sverige och det är färre som upplever att sommaren är förknippad med semester säger Dan Adolphson.

Tyvärr tvings ungefär en av tio pensionärer tillbringa sommaren ensam.

Enkäten, som genomfördes i maj-juni 2015, skickades via e-post till cirka 100 000 av AMF:s kunder som är pensionärer. Drygt 17 600 svarade, varav cirka 60 procent män och cirka 40 procent kvinnor.
Källa: AMF

AK Annons 2 webb

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.