Norrbotten bäst på offentlig upphandling

21 JUL 2015
Skrivet av :
Daniel de Sousa, vd för Visma Commerce.

Daniel de Sousa, vd för Visma Commerce.

Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare under 2014 hade Norrbottens län med 341 stycken. Därmed toppar länet Vismas upphandlingsbarometer tillsammans med Kalmar och Kronoberg. Men få företag är med och slåss om uppdragen.

 
Värdet av de offentliga upphandlingarna i Sverige uppskattas till 600 miljarder kronor. Ändå var det en minskning med sju procent jämfört med året innan. Men samtidigt har upphandlingarna blivit större.
– Nedgången beror huvudsakligen på att gränsen för direktupphandlingar höjdes förra året, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Commerce.

 
När antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling och andelen överprövningar vägs samman hamnar Kalmar län, Kronoberg och Norrbotten på en delad topplacering. Förra året var Jämtlands län i topp. I botten finns Örebro län, Halland och Dalarna.
– Två av tre län från Småland återfinns i toppen. Det tyder på att det finns ett sunt upphandlingsklimat i regionen, med många upphandlingar och anbudslämnare samt relativt få överprövningar, säger Daniel de Sousa.

 
Trots att de möjliga uppdragen omfattar stora summor varje år deltog bara 4,4 företag i genomsnitt per upphandling under 2014, vilket är en minskning från 4,7 jämfört med föregående år. Bäst i landet var företagarna i Sörmland, där deltog i snitt 5,2 anbudsgivare per upphandling.

 
Upphandlingsbarometern i korthet:
– Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Norrbottens län med 341 stycken.
– Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Sörmland där 5,2 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
– Minst andel överprövningar hade Blekinge där endast 4,5 procent av upphandlingarna överprövades.
Källa: Visma

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.