Polarbröd och WWF tillsammans för hållbar livsmedelsproduktion

05 JUN 2015
Skrivet av :
Representanter för några av aktörerna samlade på bild utanför mässlokalen.

Representanter för några av aktörerna samlade på bild utanför mässlokalen till EAT Forum.

Polarbröd är en av tio koncernener som tillsammams med WWF tagit initiativet till projektet ”Hållbar Livsmedelskedja”. Målet är att nå en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion före år 2030, med fokus på den svenska livsmedelskedjan.

– Genom samarbete och dialog i kombination med tydliga åtgärder kan alla aktörer som deltar bidra till en livsmedelskedja inom planetens gränser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden Världsnaturfonden, WWF.

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och orsakar miljöproblem som minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser.

Redan idag överskrider människans konsumtion jordens begränsade naturresurser.  Men utvinningen kommer inte alla till del. Runt 870 miljoner människor lider av hunger. Samtidigt är 1,4 miljarder överviktiga.

Initiativet ”Hållbar Livsmedelskedja” lanserades i samband med matkonferensen EAT Forum i Stockholm.

– Att gå samman i en neutral dialogplattform med inriktning på tydliga konkreta åtgärder som dessa aktörer nu gör ger möjligheter att hantera några av de största utmaningarna för att nå hållbar hälsosam mat för alla, säger Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.