Lågflygningar över Älvsbyn under sju veckor

08 JUN 2015
Skrivet av :
Karta

Klicka på kartan för förstoring…

Från mitten av juni och cirka sju veckor framåt utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg, geofysiska flygmätningar på låg höjd i delar av Norrbotten. I Älvsbyns kommun berörs främst Nystrand, Nybyn, Manjärv, Vidsel, Bredsel, Nedre och övre Tväråselet, Vitberget och hela området från RFN mot Moskosel. Även Brännberg ska skannas av från luften.
Mätningarna görs på 60 meters höjd. Syftet är att kartlägga berggrunden.
Flyggeofysik är ett samlingsbegrepp för geofysiska mätningar som utförs från flygplan eller helikopter. Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup.

Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

För mer information, kontakta: Mats Wedmark, SGU, tel. 018-17 93 63 eller Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.