Elpriset 34 procent lägre än ifjol

02 JUN 2015
Skrivet av :

elskling

Medelspotpriset på el blev i maj 20,8 öre per kWh i Luleå och Sundsvall, 20,9 öre per kWh i Stockholm och 21,7 öre per kWh i Malmö. Det är elva procent lägre än föregående månad och hela 34 procent lägre än maj i fjol.
Framförallt kan de drygt 40 procenten hushåll med rörligt elpris glädjas åt en betydligt lägre elkostnad i år jämfört med i fjol. Prisfallet förklaras bland annat av nederbördsrikt väder och den påbörjade snösmältning som tillsammans satt press på vattenkraftsproduktionen.
Höga tillrinningar och blåsigt väder kan sätta rejäl press på spotpriset. Vinden får en allt större inverkan på elprisnivån i takt med att mer vindkraft byggs ut. Prisnivån skulle troligen blivit ännu lägre givet en högre kärnkraftstillgänglighet. Just nu genomgår sju av totalt tio reaktorer i Sverige någon form av underhåll och produktionen uppgår till endast 35 procent av installerad effekt.

 

Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

– I dagens elmarknad kan aktiva konsumenter teckna nytt elavtal på ovanligt gynnsamma nivåer. Hushåll som varit bundna i längre fastpriskontrakt vars avtal nu löper ut kommer att kunna halvera sin elkostnad tack vare den utveckling som vi haft på elbörsen under senare tid, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.
Det gynnsamma läget för elkunderna ser ut att hålla i sig ett tag till. Markanden förväntar sig ett elpris på omkring 17 öre/kWh i juni. Om marknaden har rätt blir detta den lägsta noteringen för juni sedan år 2000.
Källa: elskling.se.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.