Valborgsfirande i Muskus

02 MAJ 2015
Skrivet av :

Valborgsfirandet är över, men låt oss i bilder få presentera majbrasan i Muskus, där inte bara elden, utan även gemenskapen värmde de omkring hundra besökarna.

Förutom korvgrillning stod den obligatoriska ”Gissa antalet-tävlingen” som i år bestod av en burk fylld med knappar och allmän körsång på programmet.

 

 

Muskus ursprung

Muskus by är belägen ca 6 mil uppströms Piteå älv, mellan de båda sjöarna Västra och Östra Muskusträsket.

Detta läge torde under lång tid ha lockat till bosättning, först på grund av de goda möjligheterna till
jakt och fiske och sedan på grund av de möjligheter till myrslotter och frostfri kornodling som de sjörika området bjöd. Länge utgjorde byn en av de allra sista utposterna vid färder utmed Piteå älv, eftersom någon fast svensk bebyggelse
inte fanns väst om Manjärv före 1800-talets början. Idag finns 35 bebodda hus med cirka 70 boende.

Källa: hembygd.se/muskus

 

Foto: Sara Bohlin

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.