Välbesökt möte när Älvsbyns framtida äldreomsorg diskuterades i Korsträsk

07 MAJ 2015
Skrivet av :
Agneta Nilsson (längst till vänster) vill skapa en bra framtida äldreomsorg i Älvsbyn men berättar att utmaningarna är stora. FOTO: MATILDA Wiklund

Agneta Nilsson (längst till vänster) vill skapa en bra framtida äldreomsorg i Älvsbyn men berättar att utmaningarna är stora. FOTO: MATILDA Wiklund

Andelen äldre av befolkningen ökar i hela Europa. Älvsbyn är inget undantag. Hur ska framtidens äldreomsorg i Älvsbyn se ut? Ja, det var den viktiga och stora fråga som diskuterades när centerpartiet kallade till möte i Korsträsk byagård på tisdagskvällen.

Mötet var välbesökt. FOTO: MATILDA WIKLUND

Mötet var välbesökt. FOTO: MATILDA WIKLUND

Träffen lockade många intresserade. Mellan 35 och 40 personer samlades i byagården. Hans Nyberg, socialchef, berättade om utmaningarna som väntar.
– Funderingarna är många. Det finns också en viss oro, förklarar Agneta Nilsson. c, som sitter i kommunstyrelsen samt Arbete- och omsorgsutskottet.

Socialchefen Hans Nyberg berättade om förutsättningarna och hur situationen ser ut i Älvsbyn. FOTO: MATILDA WIKLUND

Socialchefen Hans Nyberg berättade om förutsättningarna och hur situationen ser ut i Älvsbyn. FOTO: MATILDA WIKLUND

Alla är eniga om att det behövs ett nytt äldreboende.
– Frågan är inte om, utan när. Nyberga är tungarbetat med verksamhet på flera våningsplan, säger Nilsson.

Diskussionerna var livliga bland de som besökte byagården i Korsträsk.

Diskussionerna var livliga bland de som besökte byagården i Korsträsk. FOTO: MATILDA WIKLUND

Likaså finns behov av fler särskilda boenden, trygghetsboenden och kanske andra lösningar. En förstudiegrupp ska ta fram förslag på hur framtidens äldreomsorg i Älvsbyn ska utformas.
– Ingenting är färdigt men förhoppningsvis lämnas förslagen till hösten.

I dag finns två särskilda boenden, korttidsboenden på Fyrklövern och Gullvivan, sex hemtjänstgrupper (fyra på centralorten samt en i Vistträsk respektive Vidsel) nattpatrull och anhörigstöd. Men det kommer inte att räcka i framtiden.

– Vi i centerpartiet är inte främmande för privata aktörer och vill se en ökad valfrihet även inom äldreomsorgen, berättar Nilsson och hänvisar till lagen om valfrihet inom äldreomsorgen. LOV.

Fler trygghetsboenden är en annan nödvändighet.

– Vi vill även införa speciella hemtagningsteam som ombesörja hjälp för personer som kommer hem från sjukhus och ge dem ett bra stöd när det som bäst behövs.

En annan viktig fråga är personalrekryteringen.
– Vi måste få fler att utbilda sig till bland annat sjuksköterskor. Dessutom tittar vi på hur brukarnas egen medverkan kan förbättras liksom tekniska hjälpmedel, säger Nilsson.

FOTO: MATILDA WIKLUND

FOTO: MATILDA WIKLUND

 

 

Stuffa35år

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.