Hastighetsnedsättning Bastuträsk–Älvsbyn

28 MAJ 2015
Skrivet av :

Det senaste mätresultatet på sträckan Bastuträsk – Älvsbyn visar en ökad trend av utmattningsskador. Det innebär att vi sänker hastigheten för persontåg från 90 km/tim till 70 km/tim. Inga begränsningar görs för godstrafiken.

godstag

Sommaren 2014 fick sträckan Boden-Älvsbyn nytt spår, men återstående del av spårbytet, Bastuträsk-Älvsbyn, är framskjutet. Sträckan Bastuträsk–Älvsbyn har slitna spår som passerat sin tekniska livslängd. För att hålla en hög säkerhet gör vi kontinuerliga maskinella- och manuella mätningar på sträckan. Nyligen gjorda mätningar visar på en tydlig ökning av utmattningsskador.

Skadorna ska vara åtgärdade innan midsommar. Sänkt hastighet berör åtta persontåg per dag med cirka 25 minuter. Det kan även påverka godstågens punktlighet.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.