Bok som räddar liv

04 MAJ 2015
Skrivet av :

AXG

AXG är ett koncept för akutsjukvård i extrem glesbygd. En bok ger handfast vägledning om olyckan skulle vara framme i väglöst land.

AXG-konceptet har drivits i projektform under fyra år där ett antal samebyar, lokala helikopterföretag, räddningstjänst med flera har deltagit. Den 4 maj startar verksamheten i skarpt läge och förvaltas av Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen.

– Sjukvård, polis, SOS Alarm och privata helikopterföretag kopplas ihop för att hjälpa de som drabbas av livshotande sjukdom eller skada i väglöst land. Det ska täppa igen ett svart hål för första hjälpen i väglöst land och det känns mycket bra, säger Helge Brändström, medicinskt ansvarig för AXG.

Boken AXG beskriver vedertagna behandlingsprinciper vid olyckor och plötsliga sjukdomar. Den beskriver det internationella ABCDE-konceptet, en metod som fungerar i nästan alla situationer. Syftet med boken är att läsarna ska lära sig metoden och kunna använda den innan hjälp från den ordinarie sjukvården når fram.

– Boken är till för alla som vistas i skog och mark, i fjällvärlden och i väglöst land, säger Lena Kroik, samordningssköterska för AXG.

Varje kapitel i boken har sammanfattats och översatts till nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Socialdepartementet står för finansieringen. Det finns även en app för smartphone att ladda ner.

NLL

Källa: Västerbottens läns landsting

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.