Alarmerande minskning av fåglar i Norrbotten

27 MAJ 2015
Skrivet av :
Det är dags för årets fågelinventering i Norrbotten. Förhoppningsvis med lite positivare resultat är det senaste decenniet.

Det är dags för årets fågelinventering i Norrbotten. Förhoppningsvis med lite positivare resultat är det senaste decenniet.

Fåglarna i Norrbotten blir allt färre. Mellan åren 2002 till 2013 minskade antalet med fem miljoner!

Samma tendens kan ses över hela landet men är tydligast i Norrbotten. Framförallt är det fåglarna i fjällbjörkskogen som har minskat. Men även i odlingslandskapet, i våtmarkerna och på kalfjället finns en negativ utveckling av antalet fåglar, berättar Susanne Backe, biolog på miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fåglarna i länet inventeras sedan 2002 i så hög grad att informationen kan användas som en indikation på hur länets miljö mår.

– Vi kommer att fortsätta att följa fåglarnas utveckling genom miljöövervakning. Med längre tidsserier kan vi övervaka förändringar inom fågellivet och miljöerna de lever i med större säkerhet, säger Susanne Backe.

Nu startar årets inventering.

– Inventeringarna visar på en oroväckande nedgång för antalet fåglar i odlingslandskapet. Detta är något man ser i hela landet och även i hela Europa, säger Åke Lindström ansvarig för Svensk fågeltaxering, Lunds universitet.

I odlingslandskapet är fåglarna beroende av att markerna brukas. Att många jordbruk läggs ner i länet är förmodligen den främsta orsaken till den negativa utvecklingen.

– I Norrbotten har vi har lagt extra resurser på att övervaka fåglar i odlingslandskapet sedan åtta år tillbaka. Vi ser tydligt att gulsparv, ladusvala, stenskvätta och stare har minskat, säger Susanne Backe.

I fjällbjörkskogen sker den tydligaste minskningen av antalet fåglar vilket inte bara gäller i Norrbotten utan längs hela fjällkedjan. Vad som orsakar den nedåtgående utvecklingen vet vi inte men det handlar förmodligen om flera faktorer. En av faktorerna kan vara ett förändrat klimat med varmare temperaturer som till exempel gör att insekter kläcker tidigare än vad fåglarnas är anpassade till.

Källa: Norrbottens länsstyrelse

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.