Allt färre vill heta som en vanlig Svensson

07 APR 2015
Skrivet av :

efternamn2

Antalet nybildade efternamn ökar i Sverige. Det gäller även för Norrbotten. Förra året skickades 1 689 ansökningar in till Patent- och registreringsverket, PRV. En dubblering sedan 1994. Exempel på nya namn är; Måneros, Soljänta, Alvsilver, Gryningsdotter, Gyllenhorn, Brownström, Clintståhl, Tvetomte och Soldagg.

De senaste tio åren har nära 15 000 nya efternamn skapats. Vanligast är att ta tillbaka namn som tidigare burits i släkten men som av olika anledningar försvunnit. Helt nya namn skapas där inspirationen hämtats från sagornas värld eller romantiska miljöer. En del önskar bara vara tuffa och coola. Många vill också bära ett gårds- eller ortnamn vidare. Gemensamt är dock att alla vill skilja sig från mängden.
En sak som kan kopplas till det ökande antalet nybildade efternamn är Internet som blev tillgängligt för allmänheten 1994. Den senaste 20-årsperioden har de årliga ansökningarna fördubblats från 846 till 1 689.
– Det är omöjligt att säga en specifik anledning till dubbleringen av nybildade efternamn. Visst kan en anledning delvis vara viljan att sticka ut och att skapa ett personligt kännetecken. Internet och närvaron i sociala medier har gjort oss mer tillgängliga och då även mer förväxlingsbara, säger Patrik Rönnqvist, avdelningschef på PRV:s design- och varumärkesavdelning.
En annan anledning är att par som gifter sig i större utsträckning vill uppmärksamma och tydliggöra att de skapar en ny, egen familj. Då kan namnbytet fungera som en markering. Trenden med namnbyten går också hand i hand med varumärkesrätten.
Om du funderar på att skapa ett nytt, unikt efternamn men har slut på idéer kan du besöka PRV:s namngenerator som levererar exklusiva efternamnsrariteter åt dig.
Från Norrbotten inkom under 2013 nio ansökningar om nybildat efternamn. Antalet ökade under 2014 till 27.
Vanligaste efternamnen i Sverige:
1. Johansson
2. Andersson
3. Karlsson
4. Nilsson
5. Eriksson
6. Larsson
7. Olsson
8. Persson
9. Svensson
10. Gustafsson

Källa: PRV

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.