Allt bättre vård för länets cancersjuka

14 APR 2015
Skrivet av :
Cancervården blir allt bättre vid Sunderbyns sjukhus och övriga enheter i norra Sverige. FOTO: NLL, ANDERS ALM.

Cancervården blir allt bättre vid Sunderbyns sjukhus och övriga enheter i norra Sverige. FOTO: NLL, ANDERS ALM.

Cancervården i norra regionen får högt betyg av Socialstyrelsen.
”Det finns en god samsyn kring viktiga frågor för cancervårdens utveckling”, konstaterar myndigheten i sin årliga rapport.

Enligt Socialstyrelsens är norra regionen den som, efter två års arbete, uppfyller samtliga kriterier. Viktiga faktorer är samarbetsviljan och vanan att samverka. ”Det gör arbetet med att uppfylla den nationella cancerstrategin framgångsrikt och därmed till nytta för patienterna”, skriver Socialstyrelsen i sin rapport.

Exempel på patientnyttan är att regionens cancersjuka i allt större utsträckning får sin behandling planerad vid multidisciplinära konferenser/ronder, där flera kompetenser, exempelvis kirurg, onkolog, radiolog och patolog samråder. Utbyggnad av distansteknik gör också att sjukhus i regionen kan kommunicera direkt med universitetssjukhuset vid sådana ronder.

Allt fler cancerpatienter i norra regionen får idag också en kontaktsjuksköterska och målet är att alla ska erbjudas det. Kontaktsjuksköterskan är av stor betydelse för patienten och ökar både trygghet och möjlighet till delaktighet.

FAKTA
Under 2014 följde Socialstyrelsen upp de kriterier som gäller för år två efter starten av RCC:
• Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad av landstings-/regionledningar.
• Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av landstings-/regionledningar.
• Det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har inletts.
• En plan för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har beslutats av landstings-/regionledningar och implementeringen av planen har inletts.

Norra regionen var den enda regionen i landet som uppfyllde alla fyra kriterier. Norra regionen består av landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och region Jämtland.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.