25 personer fördelar två miljarder kronor

04 APR 2015
Skrivet av :
Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten.

Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten.

Tolv kvinnor och tretton män tar plats som ledamöter för Strukturfondspartnerskapet i övre Norrland som ska besluta hur två miljarder kronor från den europeiska regionala och sociala fonden ska fördelas.
Ledamöterna utsågs förra veckan av ordförande Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten.

– Jag hade förmånen att leda ett strukturfondspartnerskap i slutet av förra programperioden (2007-2013) och ser fram emot att leda även detta partnerskap under innevarande programperiod (2014-2020). Dessa och andra EU-fonder är av stor betydelse för de bägge länen. Med stöd av fonderna kan vi genomföra en rad satsningar som annars skulle uteblivit eller senarelagts, säger Sven-Erik Österberg.

Vice ordförande, Harriet Classon, har varit engagerad i frågor som rör EU:s strukturfonder i mer än 15 år.
– Det jag slås av om och om igen är att EU-medlen verkligen gör skillnad i de bägge länen. Under den ekonomiska krisen för några år sedan räddade pengarna kvar många jobb. Nu ser vi framför oss att pengarna ska skapa ännu fler nya jobb – det tänker jag verka för i rollen som vice ordförande, säger hon.

Tomas Mörtsell (C), vice ordförande i Region Västerbotten styrelse, betonar ansvaret.
– Vi har möjligheten att prioritera hur närmare två miljarder kronor ska fördelas för att göra störst nytta för norra Sverige, bland annat kopplat till näringslivs- och tillväxtfrämjande projekt.

Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län. Den kommande perioden sträcker sig fram till 2020.

Strukturfondspartnerskapets sammansättning är som följer.
Arbetsförmedling och försäkringskassa:
Göran Nilsson
Arbetsförmedlingen Norra Norrland:
Ingrid Nilsson, Försäkringskassan Gällivare-Luleå
Arbetsmarknadens organisationer:
Ewa-May Karlsson (C) SKL, Vindelns kommun
Ola Leander TCO-rådet, Norrbotten
Per-Erik Johansson LO-distriktet Norra Sverige, Umeå
Tomas Mörtsell (C) SKL, Storumans kommun
Intresseorganisationer och föreningar:
Barbro Lindgren, Handikappförbunden, HSO
Kommuner och landsting:
Britta Flinkfeldt Jansson (s), Kommunförbundet, Arjeplogs kommun
Christer Rönnlund (m,) Region Västerbotten, Lycksele kommun
Erik Bergkvist (s), Västerbottens läns landsting
Harriet Classon (s), Region Västerbotten, Skellefteå Vice ordf.
Lars Alriksson (m), Kommunförbundet, Gällivare kommun
Lars Bäckström (c), Region Västerbotten, Robertsfors kommun
Maria Stenberg (s), Norrbottens läns landsting
Marianne Löfstedt (m), Region Västerbotten, Umeå kommun
Marie-Louise Rönnmark (s), Region Västerbotten, Umeå kommun
Peter Roslund (s), Kommunförbundet, Piteå kommun
Yvonne Stålnacke (s), Kommunförbundet, Luleå kommun
Universitet och högskola:
Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

Näringsliv:
Åsa Skiöld, Företagarna Norrbotten

Länsstyrelse:
Andreas Lind, Länsstyrelsen Norrbottens län
Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbottens län
Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen Norrbottens län Ordförande.

Sametinget:
Ingrid Inga, Sametinget
Oscar Sedholm, Sametinget

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.