Militärövningen Vintersol 2015

12 MAR 2015
Skrivet av :

Övning Vintersol genomförs 9-17 mars 2015 med fokus på fördröjningsstrid i vintermiljö. Målet är att öva brigadförmåga, brigadledningsförmåga, vinterförmåga och samverkan mellan förband i området runt Boden, Harads och Jokkmokk.

20150312_ovning-vs15_karta

Övningsområde (Klicka för större bild.

Övningen har totalt cirka 1000 deltagare från nio förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Norrbottens flygflottilj, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Totalförsvarets skyddscentrum, Försvarsmaktens logistik samt Jydske dragonregiment från Danmark.

Förutom möjligheten att öva förmågan att verka under vinterförhållanden, har övningen denna gång ett unikt stort övningsområde, från Jokkmokk i norr ner till Boden i söder . Övningen kommer huvudsakligen att genomföras på civil mark men till del även på skjutfälten i Boden. Att så stor del av övningen genomförs på civil mark ger också en extra dimension, att öva förmågan att strida i okänd omgivning.

Deltagande förband: Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Norrbottens flygflottilj, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Totalförsvarets skyddscentrum, Försvarsmaktens logistik samt Jydske dragonregiment från Danmark

Övningsområde: Från Jokkmokk i norr ner till Boden i söder, väster om Lule älv.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.