Laver – en bättre fyndighet än Aitik

04 MAR 2015
Skrivet av :
Peter Richardsson, chef för affärsutveckling vid Boliden- FOTO: STERLING NILSSON

Peter Richardsson, chef för affärsutveckling vid Boliden. FOTO: STERLING NILSSON

Beslutet om en gruvbrytning i Laver kommer allt närmare. Aitik är förebilden. De två fyndigheterna påminner väldigt mycket om varandra.
– Men i Laver behöver vi inte flytta lika mycket gråberg vilket förstås är en fördel både ekonomiskt och miljömässigt, berättade Peter Richardsson, chef för affärsutveckling vid Boliden, vid senaste Företagarfrukosten på Polar Hotell.

Många kom och lyssnade intresserat på presentationen av arbetet med LAverfyndigheterna.

Många kom och lyssnade intresserat på presentationen av arbetet med Laverfyndigheterna. FOTO: STERLING NILSSON

Richardsson presenterade Laver både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Han berättade också om Bolidens verksamhet och mål.

Första fyndet i Laver gjordes redan 1929 när ett stenblock med koppar hittades. Det blev starten till gruvbrytningen på 1930- och 1940-talet.

Trots att gruvan stängdes redan 1946 har området fortsatt att vara av stort intresse.
– Vi har prospekterat i omgångar runt Laver. Den senaste prospekteringen påbörjades 2009 när vi bestämde oss för att undersöka en större malmkropp men med lägre halter, förklarade Richardsson.

Likheterna med Aitik utanför Gällivare är stora.
– Våra undersökningar visar på en volym kring en miljard ton med en kopparhalt på 0,22 procent plus lite guld och silver.

Boliden räknar med att kunna utvinna cirka 700 miljoner ton (36 miljoner ton per år) om gruvetableringen i Laver blir av.

_016

Peter Richardsson, chef för affärsutveckling vid Boliden, presenterade vad som händer kring Laver. Med sig hade han projektledaren Anders Forsgren. FOTO: STERLING NILSSON

 

Det som skiljer Laver och Aitik åt är förhållandet mellan malm och gråberg. För att komma åt fyndigheterna på 700 miljoner ton behöver bara 300 miljoner ton gråberg flyttas i Laver. I Aitik är föhållandet 1:1. Alltså lika mycket gråberg som malm.
– Däremot är berget hårdare i Laver vilket kräver mer energi för att bryta.

Innan en gruva kan öppnas återstår mycket arbete. Inte minst miljöprocessen tar tid och är en viktig del. Sedan ska förutsättningar och lönsamhetskalkyler presenteras för Bolidens styrelse.
– Att öppna en gruva tar tid. Av tusentals objekt som vi tittar på leder endast ett fåtal till brytning, påminde Richardsson.

Men Laver har goda förutsättningar.
– Vi förfinar studierna hela tiden. Våra fördjupningsområden är nu lokalisering, teknikval, produktionsnivåer, miljökonsekvenser och förstås kostnader.

Gruvområdet är till ytan beräknat bli omkring 5 000 hektar stort.

Föredragshållarna tackades av kommunalrådet Helena Öhlund och fick motta några presenter med älvsbyanknytning. FOTO: STERLING NILSSON

Föredragshållarna tackades av kommunalrådet Helena Öhlund och fick motta några presenter med älvsbyanknytning. FOTO: STERLING NILSSON

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.