Laken hotas av stigande vattentemperaturer

13 MAR 2015
Skrivet av :

Laken minskar kraftigt i antal. Den finns därför kvar på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU:s, röda lista över hotade arter.

Analyser visar att fiskarten fortsätter att minska. Inom vissa områden i Bottenviken har antalet mer än halverats.

Lake är en kallvattenfisk. Den missgynnas av stigande vattentemperaturer. Arten förekommer både i bräckt saltvatten och i sötvatten.

Laken trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller leriga bottnar i sjöarnas, skärgårdshavens och älvarnas djupare partier.

Laken finns över större delen av Sverige men saknas i Bohuslän.

Källa: SLU, Wikipedia

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.