Laken hotas av stigande vattentemperaturer

13 MAR 2015
Skrivet av :

Laken minskar kraftigt i antal. Den finns därför kvar på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU:s, röda lista över hotade arter.

Analyser visar att fiskarten fortsätter att minska. Inom vissa områden i Bottenviken har antalet mer än halverats.

Lake är en kallvattenfisk. Den missgynnas av stigande vattentemperaturer. Arten förekommer både i bräckt saltvatten och i sötvatten.

Laken trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller leriga bottnar i sjöarnas, skärgårdshavens och älvarnas djupare partier.

Laken finns över större delen av Sverige men saknas i Bohuslän.

Källa: SLU, Wikipedia

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.