Jägmästarbostaden får pengar till renovering

15 MAR 2015
Skrivet av :

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat 8,6 miljoner kronor i stöd till länets kulturmiljöer. Det gamla jägmästarbostället i Älvsbyn är ett av objekten som får pengar till renovering.

Gamla jägmästarbostället i Älvsbyn får pengar till renovering.

Gamla jägmästarbostället i Älvsbyn får pengar till renovering. FOTO: STERLING NILSSON

”Vår förhoppning är att kulturmiljöstödet ska belysa och förstärka värdet i Norrbottens kulturmiljöer så att de kan vara till glädje idag likväl som i framtiden” skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det är som vanligt stor spridning av stödet, både geografiskt och när det gäller val av objekt. I år finns bland annat kulturreservatet Gallejaur, ett handelsmagasin i Gammelstad, det gamla jägmästarbostället i Älvsbyn, en rundloge i Gråträsk, flottningsföreningens gamla båthus i Risudden, en museibyggnad och flera bostadshus i Karlsvik bland de som prioriterats för restaureringsinsatser.

För att kulturmiljön ska bli en självklar del i arbetet med att bygga ett attraktivt samhälle krävs ett bra kunskapsunderlag. Därför får utredningar och analyser av stadsmiljöer i Boden och Luleå stöd, liksom några mindre utställningar, bland annat det ideellt drivna ekomuseet ”Historisk skogsexport från Kalix älvdal”.

Norrbottens museum får stöd till en räddningsgrävning som kommer pågå under flera år vid den forna silverhyttan i Silbojokk. Ett område som bedömts vara platsen för kyrka och kyrkogård ska grävas ut, då det annars riskerar förstöras av de erosionsskador som orsakats av vattenkraftsdämningarna. Tillsammans med länsstyrelsen i Västerbotten genomför Länsstyrelsen en egen kartläggning av fartygslämningar i Bottenviken, för att få mer kunskap inom området.

Ett litet bidrag går till renovering av de vackra ekdörrarna på gamla riksbankshuset, som tillhör Luleås äldre märkesbyggnader. Stor vikt har lagts vid entréns utformning och porten är ett bra exempel på detaljernas betydelse för helheten. En välvd portal med uthuggen dekor i röd sandsten, ramar in porten med sitt överljus – ett glasparti bakom ett sirligt smide. Dörrarnas dekor har lånat detaljer från olika arkitektur-epoker. Bland annat ett av rokokons mest kännetecknande ornament – snäckan – här i nyrokokons lite ”stelare” framställning än vad som kännetecknade 1700-talets rokoko. På vartdera dörrbladet sitter ett monogram i ögonhöjd, där Initialerna RSB står för Sveriges Riks-Bank.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.