Intressant årsmöte hos Centerkretsen

11 MAR 2015
Skrivet av :

Den 2 mars hade Centerpartiet i Älvsbyn sitt årsmöte. Vår kretsordförande Greger Andersson hälsade nästan ett 40-tal personer välkomna och uttryckte en stor glädje över den stora uppslutningen.

Sedan vände han sig speciellt till Anna-Stina Nordmark Nilsson. Anna-Stina är sedan höstens val centerns gruppledare i Landstinget.
Hennes anförande är tidigare beskrivet här.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med en parentation över medlem som avlidit under året.
Därefter lästes en dikt.


Kjell-Åke Larsson valdes att leda dagens förhandlingar.

Verksamhetsberättelsen som skickats ut till alla medlemmar i samband med kallelsen beskrev årets arbete med flera företagsbesök och hösten valarbete. När Greger gick igenom verksamhetsberättelsen visar den på en bred aktivitet där inte mindre än 24 personer är förtroendevalda inom kommun- och församlingsarbetet samt att medlemsantalet har ökat.

Kretsen har även haft besök av riksdagsledamoten Helena Lindahl, riksdagskandidaten Nils-Olov Lindfors samt statssekreterare Magnus Kindbom.
Det vardagliga kommunpolitiska arbetet, som sker i vår samspelta ”KF-grupp” är imponerande, med alla de många kvällsmötena över året som det innebär. Dessutom har vi ett stort arbete inom den politiska ledningen för Älvsby Församling.

Greger Andersson blev omvald till kretsordförande. Som ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Berit Hardselius och Göran Lundström medan Greta Karlsson blev nyvald. Dessutom kvarstår Matilda Wiklund, Christer Grahn och Agneta Nilsson. I styrelsen finns därmed 4 kvinnor.
Revisorer är Rolf Nilsson och Kjell-Åke Larsson och till den viktiga Valberedningen valdes Stefan Hardselius och Kjell-Åke Larsson.
I slutet av mötet avtackade vår gruppledare Matilda Wiklund 3 närvarande fd. förtroendevalda, Magnus Sandin, Ulf Östman samt Eilert Isaksson, för ett gott arbete för centerns räkning inom den operativa politiken.
Mötet avslutades med ett stort tack till alla för det goda arbetet som utförs för Centerpartiet.

Text och Foto: Göran Lundström

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.