Inger ny ordförandeför Älvsbyliberalerna

11 MAR 2015
Skrivet av :
Inger Lundberg.

Inger Lundberg.

Folkpartiet Älvsbyliberalerna har haft årsmöte i Fluxens restaurang. Till ny ordförande för 2015 valdes Inger Lundberg. Nyval Johannes Granström. Övriga i styrelsen omvaldes.

2014 var ett aktivt år med många uppdrag i styrelser, nämnder och bolag tack vare våra 3 mandat. Vi hade också haft en ledamot i revisionen, Robert Lidström. Vi kan se tillbaka på ett år med många aktiviteter för det var ju supervalår.

Vi fick besök i vår nya valstuga av Barbro Westerholm som höll ett mycket uppskattat tal om att bli äldre och ålderism. Även Allan Widman besökte oss och vi fick lära oss mer om vår försvarsberedskap och Nato.
Vi är mycket nöjda med vårt arbete i KF. Vi har lämnat in nio motioner och fått fyra antagna. De handlade om att bevara Gamla Järnvägsbron, solpaneler för el och värme på kommunala anläggningar, beställarfunktion, och stipendium för unga ledare.

Bland de som avslogs märktes Bygg Äldreboende nu och Ämnesanknuten fortbildning för lärare. Vi har ställt många enkla frågor och också lämnat in flera interpellationer.
Vi avslutade årsmötet med att tacka Lars-Ingvar Wendt avgående styrelseordförande för hans noggranna och lojala arbete i föreningen. Vi påminde honom om att utan hans enträgna arbete med namninsamling och uppstart av Musikskolans Vänner hade nog inte Musikskolan återuppstått. Ett stort tack från oss i styrelsen.

Årsmötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.
Inger Lundberg
ordförande och gruppledare
Folkpartiet Älvsbyliberalerna

Fotnot: Årsmötet inledes med en tyst minut till minne av Ola Öberg, en fin kamrat i många år i vår förening.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.