Polarbröd satsar på Närodlad plast

11 FEB 2015
Skrivet av :
Polarbröd hoppas å fossilfria förpackningspåsar gjorda av svensk skog.

Polarbröd hoppas å fossilfria förpackningspåsar gjorda av svensk skog.

Polarbröd deltar i ett projekt ”Närodlad Plast” där svensk skog blir råvara vid tillverkning av exempelvis miljövänliga påsar.  Övriga samarbetspartners är; ICA, Sveaskog, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast, Tetra Pak, NorgesGruppen och SP Processum.
– Det är en självklarhet för oss att vara med i det här projektet, säger Johan Granberg, Inköps- och Logistikchef på Polarbröd.

Målet med projektet Närodlad Plast är att utvärdera möjligheterna att med samarbete mellan alla aktörer i kedjan tillverka biobaserad plast från skogsråvara i Sverige. polarkaka

– Polarbröd strävar efter en hållbar tillgänglighet. För oss betyder det rätt bröd, på rätt plats, i rätt tid – med fossilfria transporter och emballage. Vi värnar om sunda affärer här och nu men också i framtiden. Vi vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot uthållig försörjning. Därför har vi bland annat investerat i vår egen vindkraft och är nu helt självförsörjande på förnybar el. Vår målsättning är också att våra förpackningar ska vara kretsloppsanpassade eller fossilfria, det är en självklarhet för oss att vara med i det här projektet och bidra till skapandet av den här värdekedjan, säger Johan Granberg, Inköps- och Logistikchef på Polarbröd.

Plast tillverkas idag i mycket stor utsträckning av fossila råvaror, även om till exempel polyeten lika gärna kan göras av bio-baserade råvaror med mycket mindre klimatpåverkan. Allt fler går över till bio-baserad plast, men nästan all bio-polyeten består av sockerrör från Brasilien. Ännu finns ingen industriell produktion av bio-polyeten med skogsråvara som grund, något som SEKAB och de andra företagen i Närodlad Plast vill ändra på.

– Vi blir allt fler som vill påverka utvecklingen i rätt riktning. Det är roligt att många konsumentnära företag inser vikten av en långsiktig omställning till en hållbar produktion av plast, gjord på bioråvara från svenska skogar, säger Ylwa Alwarsdotter, ansvarig för strategisk marknadsutveckling på SEKAB.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.