Norrbotten – ett tryggt län

17 FEB 2015
Skrivet av :

NŠrpolisen i Karlskrona

Norrbottningarnas oro över brottsligheten i samhället minskar och vi fortsätter vara bland de tryggaste i landet. Det visar de regionala siffrorna i den nationella trygghetsundersökningen, NTU, som BRÅ publicerade förra veckan.

Håkan Karlsson, polisområdeschef i Norrbotten.

Håkan Karlsson, polisområdeschef i Norrbotten.

När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll, har siffrorna för Norrbotten gått ner. 2014 angav 7 procent att de känner sig otrygga ute, i jämförelse med 10 procent 2013.

– Det är glädjande att norrbottningarna känner sig allt tryggare när de vistas utomhus på kvällar och nätter. Vi har satsat på att arbeta mot våld i offentlig miljö, och vi ser positiva resultat av det arbetet, säger Håkan Karlsson, polisområdeschef i Norrbotten.

Även oron över brottsligheten i samhället har minskat i Norrbotten, från 15 procent 2013, till 11 procent 2014.  Det område där oron har ökat, rör oro för bostadsinbrott. Den siffran har ökat från 8 procent 2013 till 13 procent 2014.

– Jag har förståelse för att den oron har ökat. Vi har haft ett stort antal villainbrott i länet som självklart påverkar. Vi gör nu insatser såväl i länet som i hela polisregion Nord (de fyra nordligaste länen) för att arbeta just mot inbrotten, berättar Håkan Karlsson.

Norrbottningarnas förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete fortsätter att ligga på en hög nivå.

– Självklart är allmänhetens förtroende för oss enormt viktigt. Vi finns till för de som bor och vistas i Norrbotten, och vi värnar förtroendet högt, säger Håkan Karlsson.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.