Mångfaldens dag

13 FEB 2015
Skrivet av :

Torsdagens tema på Äldre och Anhörigveckan fjärde dag gick i mångfaldens tecken och byggde mycket på att visa upp mångfaldens sidor i Älvsbyn.

Det började med att Margot Lundström från SFI berättade om hur skolgången är för de som börjar att gå Svenska för Invandare, sedan samlades de elever som går SFI just nu till en gemensam sångstund.

Efter lunch var det Annnelee Mikelsson som berättade om anhörigstöd och anhörigkonsulentens arbetsuppgifter.

På Fluxens dagligverksamhet bjöd Mikael Ågren på tid för andlig sång som nästan alla torsdagar under året.

Ensamkommande flyktingbarn (BROS) fick tid att berätta om sin verksamhet. BROS gruppboende BROS tar emot 15 flyktingbarn i åldrarna 13 – 17 år. Boendet är beläget centralt i Älvsbyn. Personal finns
på boendet dygnet runt enligt de föreskrifter som finns för HVB-hem.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.